Pomoc dla rolników – UE szykuje 8 miliardów Euro. Parlament i Komisja Europejska zawarły wstępne porozumienie dotyczące środków pomocowych dla rolników, producentów żywności i obszarów rolniczych, które pomoże im w wychodzeniu z kryzysu.

Pomoc dla rolników – co i dla kogo?

– środki pomocowe będą rozdane w 2021 i 2022 roku, a nie w latach 2022-2024

– co najmniej 37% budżetu przeznaczone na działania związane ze środowiskiem i klimatem

– co najmniej 55% funduszy dostaną młodzi rolnicy na elastyczną, zrównoważoną pod względem środowiskowym i cyfrową odbudowę swoich gospodarstw

Polityczne porozumienie czeka jeszcze na oficjalne zatwierdzenie przez Parlament i Radę UE.

Pomoc dla rolników - UE szykuje 8 miliardów Euro- meżczyzna stoi w polu i trzyma laptopa w rękach
Pomoc dla rolników – UE szykuje 8 miliardów Euro

Negocjatorzy zgodzili się, aby środki z instrumentu odbudowy dostępne dla obszarów wiejskich rozdzielić już w 2021 i 2022 roku. Wcześniej Komisja proponowała udostępnienie środków w latach 2022-2024. Około 30% z wynoszącego 8,07 miliardów Euro budżetu EU udostępni w 2021 roku. Ponadto pozostałe 70% w 2022 roku –  zgodnie z porozumieniem.

Posłom udało się zabezpieczyć przeznaczenie co najmniej 37% całej kwoty na pomoc rolnictwu ekologicznemu. Ponadto na działania związane z ochroną środowiska i klimatu oraz na ochronę zwierząt. Co najmniej 55% budżetu wesprze młodych rolników w budowaniu start-upów oraz w inwestycjach w gospodarstwa. Przede wszystkim tych, którzy przyczynią się do ich elastycznej, zrównoważonej i cyfrowej odbudowy. Procent funduszy, który będzie wydany na działania proekologiczne, nie będzie mógł być mniejszy niż ten, który obecnie jest na nie przeznaczany z unijnego programu rozwoju rolnictwa.

Większe dofinansowanie z UE bez wkładu z budżetów narodowych

Przede wszystkim Unia Europejska zapewni nawet do stu procent środków dostępnych w dodatkowym budżecie pochodzącym z narzędzia Next Generation EU. Państwa członkowskie nie będą musiały się dokładać ze swoich budżetów krajowych. Negocjatorzy zgodzili się, że inwestycje rolników, które przyczyniają się do zrównoważonego i cyfrowego rozwoju, będą dofinansowywane dużymi kwotami. Nawet do kwoty odpowiadającej 75 procentom poniesionych kosztów. Zwiększono także najwyższą możliwą kwotę dofinansowań start-upów z Funduszu Rozwoju Rolnictwa z 70 do 100 tysięcy Euro.

Pomoc dla rolników – kolejne kroki

Przepisy WPR czekają na zatwierdzone przez Parlament i Radę UE przed jej wejściem w życie, 1 stycznia 2021 roku.

Narzędzie naprawcze Unii Europejskiej czeka na akceptacje przez Radę.

Źródło: Parlament Europejski