Inwestycje MŚP: 150 mln euro od Banku Rozwoju Rady Europy. Na przełomie maja i czerwca br. Europejski Fundusz Leasingowy podpisał kolejną umowę kredytową z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Leasingodawca otrzymał pożyczkę w wysokości 150 mln euro na finansowanie inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ze szczególnym uwzględnieniem biznesów prowadzonych przez kobiety. Współpraca EFL i CEB trwa już od 2004 roku. Instytucje podpisały w sumie osiem umów w zakresie finansowania o łącznej wartości 890 mln euro.

CEB od wielu lat wspiera projekty o charakterze społecznym, ułatwiając dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tegoroczna umowa pożyczki dla EFL dotyczy realizowanego przez CEB programu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy”. („Supporting micro, small and medium-sized enterprises for the creation and preservation of viable jobs”).

Inwestycje MŚP: 150 mln euro na finansowanie inwestycji - kobieta i mężczyzni siedzą przy stole , na którym stoi laptop i kubek i rozmawiają. Kobieta notuje w zeszycie
Inwestycje MŚP: 150 mln euro na finansowanie inwestycji

Miliony euro na inwestycje MŚP

Podpisanie umowy w tak specyficznych okolicznościach wywołanych pandemią koronawirusa potwierdza stabilną pozycję EFL. Jest również dowodem zaufania oraz reputacji, jaką cieszymy się wśród międzynarodowych instytucji finansowych.  Jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Przede wszystkim otrzymane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji polskich firm. Dzięki czemu wspólnie z CEB nadal będziemy przyczyniać się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości szczególnie w wymagającym czasie – powiedział Radosław Woźniak, prezes EFL.

Wspieranie MŚP jako sposobu tworzenia miejsc pracy jest priorytetowym obszarem działania CEB na tle wciąż wysokiego bezrobocia w Europie. Szczególnie wśród ludzi młodych. Dzięki tej pożyczce tysiące małych polskich przedsiębiorców, którzy mają niewielki lub żaden dostęp do finansowania, mogą uzyskać fundusze, których potrzebują. Wszystko po to, aby poszerzyć i stworzyć miejsca pracy.

Współpraca EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi ma długoletnią tradycję. Początki sięgają 2001 roku, kiedy EFL zawarł dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w ramach projektów wspomagających rozwój sektora MŚP. W 2004 roku podpisana została duża umowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB). Od 2005 roku firma współpracuje również z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EBI). W ramach międzynarodowej współpracy, EFL w ciągu niespełna 20 lat pozyskał łącznie prawie 2,3 mld euro (2272 mln euro. W tym z EBI 1237 mln euro, CEB 890 mln euro i EBRD 145 mln euro).

Źródło: efl.pl