Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Modele biznesowe dla MŚP”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Seminarium odbędzie się 22 października 2015 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30.

Uczestnictwo przedsiębiorców z sektora MŚP w seminarium jest bezpłatne.

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.een.org.pl/