Od 17 listopada br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Efektywna dystrybucja energii, który potrwa do 1 grudnia br., do godz. 15:30.

W ramach konkursu 2/POIiŚ/9.2/2014 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30 procent.

O dofinansowania mogą się ubiegać przedsięwzięcia polegające na wymianie transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracania bardzo długich ciągów liniowych, zmiany przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego typy projektów.
W ramach tej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 12,05 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.2 dostępna będzie na terenie całego kraju. Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.2: wynosi 50 mln PLN.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej