Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konsultacje będą trwały w terminie od 2 do 23 grudnia 2014 r.

Uwagi i opinie należy składać na dedykowanym formularzu konsultacji społecznych,  zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Uwagi należy przedstawić w terminie od 2 do 23 grudnia 2014 r. drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Ministerstwa Gospodarki.

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją Prognozy. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie ostatecznej wersji Project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020 a następnie przyjęcie dokumentu przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki