Cała rzesza kredytobiorców, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej skorzystała już z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Według stanu na koniec 2022 roku, od początku funkcjonowania Funduszu, kredytodawcy zarejestrowali w BGK 9.960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł. BGK wypłaciło w tym czasie 59.753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Celem jest odciążenie ich domowych budżetów.

Wsparcie dla kredytobiorców na kwotę prawie 100 mln zł - mężczyzna czyta dane z dokumentu i trzyma się za głowę.
Wsparcie dla kredytobiorców na kwotę prawie 100 mln zł

Kto otrzyma wsparcie?

Musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
  2. rata przekracza połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,
  3. miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
  • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Wsparcie z Funduszu jest przyznawane w oparciu o umowę między kredytodawcą a kredytobiorcą. Pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Na jakie wsparcie mogą liczyć kredytobiorcy?

Maksymalne można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać aż 22 tys. zł.

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego ok. 7,7 tys. zostało przyjętych, a ok. 1,4 tys. odrzuconych.

Jak podaje Ministerstwo Finansów niektóre wnioski są odrzucane m.in. z powodu niespełnienia kryteriów ustawowych. Mowa tu o posiadaniu innego mieszkania lub domu, zbycia kredytowanej nieruchomości czy wypowiedzeniu umowy o pracę z winy pracownika.

Źródło: gov.pl