Uproszczone faktury – startują konsultacje podatkowe. Ministerstwo Finansów proponuje redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną.

  • Ministerstwo Finansów proponuje, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie był fakturą uproszczoną.
  • To efekt dialogu z biznesem i wyjście naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe.
  • Decyzja MF ma też związek z rozwojem pandemii w Polsce, utrudniającej prowadzenie działalności gospodarczej.
Uproszczone faktury - startują konsultacje podatkowe- na stole leży faktura i laptop
Uproszczone faktury – startują konsultacje podatkowe

Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych. Tak, żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Uproszczone faktury – zmiana przepisów

Poniżej pokazujemy, jak mógłby wyglądać przepis po proponowanych zmian:

„art. 106e
5. Faktura może nie zawierać:
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro – danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”

Oznacza to, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Źródło: gov.pl