W II kwartale 2015 r. PKB w Polsce wzrósł o 3,3% r/r. Pomimo że oczekiwania analityków były większe, wzrost gospodarczy w Polsce w dalszym ciągu można uznać za wysoki. Dlatego odczyt ten nie stanowi argumentu za choćby delikatnym cięciem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Tym bardziej że brakuje także innych przesłanek do obniżenia kosztu pieniądza w Polsce. Inflacja w Polsce (lipcowy odczyt na poziomie -0,7% r/r) może w najbliższym czasie zacząć rosnąć. Dodatkowo jesteśmy w przededniu podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych.

Lepiej, żeby Fed podniósł stopy we wrześniu

Na rynku pojawiły się spekulacje na temat tego, czy dewaluacja chińskiej waluty nie opóźni zacieśniania polityki monetarnej przez amerykański bank centralny. Na razie jednak nie ma żadnych sygnałów, jakoby Fed odroczył swoją decyzję z uwagi na Chiny. Dla stabilności rynków finansowych lepiej by było, gdyby podwyżka stóp w USA nastąpiła we wrześniu, ponieważ rynek jest na nią przygotowany.

Z kolei na polskim rynku długu obserwujemy czasowe uspokojenie. Zmienność jest znacznie niższa niż jeszcze miesiąc temu, gdy inwestorzy obawiali się rozwoju sytuacji w Grecji. Niestety negocjacje pomiędzy Grecją a wierzycielami trwają dalej. Nie można więc wykluczyć, że w kolejnych miesiącach rynki będą się jeszcze musiały zmierzyć z ich rezultatami.

autor: Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI