Zwrot VAT za gaz – Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło wzór wniosku o refundację kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem. Zwrot podatku VAT mają rozliczać samorządy, a wniosek należy składać w urzędzie gminy.

Przede wszystkim zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy.

Wniosek o zwrot VAT za gaz jest dostępny tutaj.

Zwrot VAT za gaz - wzór wniosku = palnik z gazem
Zwrot VAT za gaz – wzór wniosku

Ochrona taryfowa

W 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Ponadto producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach. Ponadto także podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Inflacja w Polsce – najnowsze dane GUS

Choć inflacja lekko przyhamowała, to eksperci prognozują, że inflacja bazowa dalej rośnie. Jej szczyt przewidują na pierwsze miesiące 2023 r. Jak podaje GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6%. Utrzymują się wzrosty m.in. cen żywności – rekordzistą jest drożejący o 87,4 proc. cukier.

Prognoza zakładała 16,6 proc., a w listopadzie odnotowano 17,5 proc. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 16,6%. Przy wzroście cen towarów – o 17,6% i usług – o 13,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. W tym usług – o 0,9%, przy spadku cen towarów – o 0,1%. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 14,4%.