W tym roku czeka nas sporo zmian w Kodeksie pracy, m.in. zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Modyfikacje te są związane z tzw. dyrektywą work-life balance. Przewiduje ona wprowadzenie korekt w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej.

Przede wszystkim Rząd zaproponował wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni (43 w przypadku ciąży mnogiej). Co oznacza, że zarówno matki, jak i ojcowie będą mieli zagwarantowany czas urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez każdego z nich. Ta zmiana ma zachęcać ojców do korzystania z urlopów. Ponadto nieprzenoszona część tego urlopu wyniesie do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Urlop rodzicielski zostanie uniezależniony od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu. Zasiłek macierzyński będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego.

Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich - kobieta w ciąży siedzi przy biurku i pisze na klawiaturze laptopa jedną dłonią, drugą trzyma na brzuchu.
Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców

Nowe przepisy przewidują też umożliwienie szerszego stosowania elastycznej organizacji pracy dostosowanej do  indywidualnych potrzeb pracownika, znajdującego się w określonej sytuacji rodzinnej. Szerzej będzie mogła być wykorzystywana praca zdalna, elastyczny rozkład czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat. Warto wiedzieć, że, dotychczas był to wiek 4 lat. Ponadto opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę, lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy wymagać będzie pisemnego uzasadnienia pracodawcy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Inflacja w Polsce – najnowsze dane GUS

Choć inflacja lekko przyhamowała, to eksperci prognozują, że inflacja bazowa dalej rośnie. Jej szczyt przewidują na pierwsze miesiące 2023 r. Jak podaje GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły o 16,6% r.d.r. Utrzymują się wzrosty m.in. cen żywności – rekordzistą jest drożejący o 87,4 proc. cukier.