Jak wynika z raportu „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” bValue oraz Just Join IT, mimo niepewności gospodarczej polskie startupy rozwijają się i nadal aktywnie rekrutują. Szoki gospodarcze, jakich ostatnio doświadczyła globalna gospodarka, w tym m.in.: rosnące stopy procentowe czy wojna w Ukrainie, nie przełożyły się na pogorszenie koniunktury na rynku rekrutacji w tym sektorze. Jakich specjalistów IT poszukują startupy i jakie stawki im proponują?

Startupy prowadziły w 3 kwartale o 54 proc. więcej rekrutacji niż z 2 kwartale 2022 r. Wzrost liczby rekrutacji nie spowodował jednak znaczącej presji na wzrost wynagrodzeń, co prawdopodobnie związane jest ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi. Najwięcej rekrutacji dotyczy programistów średniego szczebla (Mid), zaś średnie wynagrodzenie dla programistów na tym szczeblu wynosi 15 543 zł netto. Co oznacza 1% wzrost względem poprzedniego badania. Najważniejszą technologią pozostaje JavaScript, choć jej udział w rekrutacjach znacząco maleje. Malejąca liczba rekrutacji w danej technologii zazwyczaj oznacza rosnące wynagrodzenia oferowane specjalistom. Rosnące pensje Seniorów zaczynają przekraczać możliwości polskich startupów, które znacząco zwiększają rekrutacje dla programistów Mid, przy trwającej stagnacji ich wynagrodzeń.

Polskie startupy nadal aktywnie rekrutują

Raport „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” autorstwa bValue oraz Just Join IT pokazuje, że trzeci kwartał tego roku przyniósł istotny wzrost liczby rekrutacji prowadzonych przez polskie startupy. Liczba ofert pracy na stanowiskach IT wzrosła w 3 kwartale 2022 r. o 54 proc. względem 2 kwartału. Ponadto względem 4 kwartału 2021 roku aż 111 proc. A to z kolei pokazuje, że polski ekosystem startupów kontynuuje intensywny rozwój. Jednak przestaje on przekładać się na wzrost pensji. W największym stopniu, o 70 proc. zwiększyła się liczba rekrutacji na stanowiska na poziomie Mid. Programiści Mid są najważniejszą grupą dla startupów – ponad 55 proc. ofert pracy w trzecim kwartale 2022 r. dotyczyło właśnie rekrutacji na tym poziomie doświadczenia.

Zarobki specjalistów IT w polskich startupach

Z raportu wynika, że mediana wynagrodzeń (netto) B2B specjalistów IT w polskich startupach w 3Q wyniosła odpowiednio: 7 500 zł dla Juniorów, 15 000 zł dla Midów oraz 24 000 zł dla Seniorów. Głębsza analiza średniego wynagrodzenia IT na rynku startupów może jednak sygnalizować potencjalne pogorszenie koniunktury w kolejnych miesiącach. Średnie wynagrodzenie zarówno programistów Mid oraz Junior spadło w ujęciu kwartalnym, odpowiednio o: 5 proc. oraz 22 proc. Co istotne, rosną stawki dla Seniorów – o 11 proc. w ujęciu kwartalnym oraz łącznie o 26 proc. względem 4 kwartału 2021 roku.

Rekrutacje i zarobki IT w polskich startupach - infografika, zarobki IT w polskich startupach
Rekrutacje i zarobki IT w polskich startupach – infografika, zarobki IT w polskich startupach

Kogo szukają rekruterzy IT?

Okazuje się, że nadal polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w języku JavaScript. Łączny udział rekrutacji w technologii JavaScript w 3 kwartale wyniósł 20 proc. Jest on znacząco niższy niż w 1 kwartale 2022 roku, kiedy oferty pracy dotyczące JavaScript stanowiły prawie 30 proc. wszystkich rekrutacji.

Ale co ciekawe, w 3 kwartale tego roku polskie starupy poszukiwały więcej pracowników do testowania oraz automatyzacji testów. Co może wskazywać na większą specjalizację w tym obszarze wśród polskich startupów. Analiza danych za 3 kwartał pokazuje także, że startupy prowadziły znacząco więcej rekrutacji w bardziej niszowych technologiach takich, jak: GO, Ruby czy Scala. Jednak technologie te wciąż stanowią niewielki udział we wszystkich rekrutacjach w polskich startupach.

W 3 kwartale 2022 r. najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane było specjalistom Security oraz DevOps, natomiast zauważalny był nieznaczny spadek wynagrodzenia programistów obsługujących architekturę chmury. Jednocześnie, pięć najlepiej opłacanych kompetencji są jednymi z najrzadziej pojawiających się w ofertach pracy w startupach. Ta odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia a częstotliwością poszukiwania osób obsługujących daną technologię jest obserwowana we wszystkich badanych przypadkach.

Nadal najbardziej popularną formą zatrudnienia w polskich starupach jest kontrakt B2B. 67 proc. ofert pracy z 3 kwartału to właśnie propozycje umowy B2B. W porównaniu jednak do poprzedniego raportu za 1 kwartał 2022 roku wzrósł udział ofert na umowę o pracę. Co może także wynikać z potrzeby stabilizacji zatrudnienia w niepewnych ekonomicznie czasach.

Źródło: bValue, Just Join IT