Nie ma chyba pracownika, któremu stres byłby obcy, ale częstotliwość i dawka tego uczucia mają wpływ na jakość pracy. Co najczęściej jest przyczyną tej presji wśród przedstawicieli polskich firm? Zbadał to portal GoWork.pl.

Stabilne zatrudnienie w zgranym zespole to podstawa

Brak umowy o pracę, duży wskaźnik rotacji, zmiany w firmie, które mogą skutkować redukcją etatów to najczęstsze przyczyny stresu polskich pracowników – 27, 19 proc. osób biorących udział w ankiecie przeprowadzonej przez GoWork.pl, to właśnie niepewność zatrudnienia wymieniło jako główną przyczynę stresu związanego z pracą.Drugim, najbardziej stresującym czynnikiem okazała się zła atmosfera w zespole – na ten problem wskazało 24,59 proc. ankietowanych. Dobre samopoczucie w pracy to podstawa do uzyskania satysfakcji zawodowej, działa też motywująco. Kultura organizacyjna ma więc ogromne znaczenie, wpływa na wyniki pracy i to jak pracownicy oceniają firmę. Nic w tym dziwnego, w pracy spędzamy większość dnia, dobre relacje ze współpracownikami powodują, że ten czas jest przyjemny. Warto więc położyć większy nacisk na dobre relacje w zespole.

Warto inwestować w kulturę organizacji

Aby zniwelować napięcia w firmie, pracodawcy powinni też przyjrzeć się systemowi przydzielanych pracownikom obowiązków. 19,8 proc. odpowiedzi wskazywało na problem zbyt dużej ilości przydzielonych zadań. Skuteczne delegowanie obowiązków jest kluczową umiejętnością menadżerską. O ile zbyt mało pracy powoduje ogólne rozleniwienie w firmie, ich nadmierny przydział skutkuje brakiem motywacji i spadkiem ogólnej wydajności. – Pracodawca powinien znać swoich podwładnych i dopasować obowiązki do ich możliwości. Wszyscy pracownicy powinni dokładnie wiedzieć czego się od nich oczekuje i na jakich zasadach będą rozliczani ze swojej pracy – mówi Michał Środa z GoWork.pl. – Jeżeli każdy w firmie będzie wiedział jakie przełożenie ma ich wkład na funkcjonowanie całej firmy, pozytywnie wpłynie to na jego zaangażowanie i poczucie przynależności do organizacji – dodaje.

Warto też zauważyć, że pracownicy nie uchylają się przed odpowiedzialnością. Jako problem, zbyt dużą odpowiedzialność uznało jedynie 5,83 proc. respondentów. Dla zdecydowanej większości osób nie stanowi to większego problemu, przeciwnie zwiększa to ich zaangażowanie.

Polski szef nie taki straszny

Pracownicy odchodzą nie z firmy a od szefów. Sposób zarządzania ma zazwyczaj bezpośrednie przełożenie na całą kulturę organizacji, więc jeżeli firmą kieruje nieodpowiednia osoba, poziom rotacji rośnie. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, problem ten jest uciążliwy 15,8 proc. badanych. – Na szczęście model zarządzania zmienia się na lepsze. Coraz częściej przełożony stanowi integralną część zespołu, pracuje ramię w ramię ze swoimi podwładnymi, jest bardziej partnerem i mentorem niż szefem – mówi Michał Środa.

źródło: GoWork.pl