Tworzone licznie inwestycje oraz kondycja gospodarcza sprzyjają utrzymaniu się pozytywnego trendu na rynku pracy
i zwiększeniu liczby dostępnych ofert. Dla pracodawców, którzy już teraz odczuwają kłopoty w znalezieniu pracowników, oznacza to wzrost problemów. Zwłaszcza jeśli zależy im na pozyskaniu osób, ktorych doświadczenie i kompetencje możliwie jak najlepiej odpowiadają profilom obsadzanych stanowisk. To jeden z powodów, dla których Recruitment Process Outsourcing zyskuje na popularności.

Recruitment Process Outsourcing to outsourcing procesów oraz funkcji HR. Polega na wydzieleniu z przedsiębiorstwa określonych czynności składających się na cykl procesu rekrutacyjnego i przydzieleniu ich zewnętrznemu podwykonawcy, którym jest firma doradztwa personalnego. Pracodawca ma zatem pewność, że jego cele są realizowane przez podmiot będący ekspertem w obszarze HR. Posiadana przez wyspecjalizowanych konsultantów firmy podwykonawczej wiedza, doświadczenie oraz znajomość rynku wpływają na skuteczne pozyskanie poszukiwanych pracowników. Efektem wydzielenia działań HR-owych w ramach RPO jest również obniżenie kosztów przy jednoczesnym wzroście efektywności firmy. To istotna zaleta na współczesnym wysoce konkurencyjnym rynku.

 Działania RPO spotykają się w Polsce z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli chodzi o dużych międzynarodowych graczy, – komentuje Justyna Skopińska, Kierownik Projektu w ManpowerGroup Solutions. – Co istotne, branża nie ma tu znaczenia. Po outsourcing procesów i funkcji sięgają zarówno przedsiębiorstwa z sektora logistyki, produkcji, handlu, jak i finansów. Biorąc pod uwagę ocenę naszego kraju jako rynku pod inwestycje oraz tempo z jakim powstają u nas nowe projekty, trend ten będzie narastał,–dodaje ekspert.

Poprzez oddelegowanie procesów na zewnątrz, przedsiębiorstwo zyskuje czas pozwalający jej skupić się na korowych dla niej działaniach. Otrzymuje też dostęp do szerokiej puli jakościowych kandydatów, a także eksperckiej wiedzy firmy doradztwa personalnego. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost jej efektywności oraz konkurencyjności.  W przeciwieństwie do typowej, zleconej na zewnątrz, rekrutacji, przedsiębiorstwo zyskuje zespół wyspecjalizowanych konsultantów HR, którzy rekrutują tylko dla niego. Stają się tym samym wyspecjalizowaną komórką organizacji, która ma wpływ na zarządzanie jej biznesem. Usługodawca zachowuje także dostęp do danych rekrutowanych dla niego kandydatów, budując w ten sposób cenną bazę talentów.

–  Kluczem do współpracy w ramach outsourcingu procesow i funkcji HR jest partnerska relacja pomiędzy pracodawcą a usługodawcą RPO, – wyjaśnia Justyna Skopińska. – Ten ostatni jest nie tylko wykonawcą projektu, ale również doradcą dla firmy. Wymaga to eksperckiej wiedzy oraz dojrzałości biznesowej. Dlatego też tak ważny przy RPO jest już pierwszy jego etap, który polega na wyborze firmy doradztwa personalnego, a oferowane przez nas doradztwo i innowacyjne techniki tym bardziej zyskują na znaczeniu w rozmowach z naszymi klientami. Dzięki nim usługa staje się bardzie efektywna i wydajna, – podsumowuje przedstawiciel ManpowerGroup Solutions.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, coraz więcej firm z zakresu doradztwa personalnego tworzy oddzielne komórki specjalizujące się w outsourcingu procesów i funkcji HR. Należy pamiętać, że zdecydowanie się na zastosowanie outsourcingu jest działaniem o charakterze strategicznym i długofalowym, które prowadzi do całkowitej reorganizacji polityki zarządzania kapitałem ludzkim w obrębie organizacji. Rozpoczęcie współpracy z firmą oferującą outsourcing procesów i funkcji jest poprzedzone bardzo szczegółowymi przygotowaniami. Poszukiwanymi u podwykonawcy cechami powinny być doświadczenie, znajomość branży, wysoka elastyczność i innowacyjność stosowanych rozwiązań.

RPO to wciąż innowacyjne dla naszego rynku narzędzie, które wymaga dobrego przygotowania i wkładu pracy podczas jego przeprowadzania. Inwestycja ta przynosi jednak nieocenione korzyści dla stosującego ją przedsiębiorstwa, sprawiając, że włożony w nią trud się opłaca.

źródło: ManpowerGroup Sp. z o.o.