Nastąpił przełom w negocjacjach między Komisją Europejską i rządem Theresy May w sprawie Brexitu. Negocjatorzy osiągnęli porozumienie w sprawach obywateli przebywających po obu stronach kanału La Manche, rozliczenia finansowego między Londynem, a Brukselą i Irlandią, co pozwala im przejść do drugiej fazy negocjacji, czyli do rozmów o kształcie relacji po opuszczeniu UE przez Zjednoczone Królestwo.

– Przedsiębiorcy z ulgą przyjęli informację o porozumieniu w sprawie rozwodu brexitowego. To właśnie następny etap negocjacji, czyli kształt przyszłych relacji zdaje się być kluczowy dla przyszłości handlu i zachowania ciągłości globalnych łańcuchów wartości. Do tej pory największym sukcesem jest zagwarantowanie praw polskich obywateli w Wielkiej Brytanii i deklaracja dotrzymania zobowiązań finansowych. Fakt dojścia do porozumienia oznacza też stabilność i pewność, co jest kluczowe przy planowaniu działań biznesowych  – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Istotnym elementem pierwszej fazy negocjacji brexitowych jest też utrzymanie porozumienia wielkopiątkowego w sprawie Irlandii, co jest szczególnie istotne dla branży transportowej. Londyn zobowiązał się utrzymać strefę swobodnego przepływu osób między Irlandią, a Wielką Brytanią nawet w obliczu braku porozumienia – mówi Maciej Jeleński, ekspert ds. międzynarodowych Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy oczekują okresu przejściowego, który zakładałby utrzymanie obecnego status quo przez okres co najmniej dwóch lat. Pozwoliłoby to firmom dostosować się do nowych warunków bez przerywania ciągłości działalności biznesowej i uruchamiania strategii zarządzania kryzysowego. Rozmowy dotyczące przyszłych relacji handlowych będą toczyć się wokół utworzenia strefy wolnego handlu między Unią, a Wielką Brytanią, jednak będzie to także wydarzenie bezprecedensowe, bo dotychczas tego typu rozmowy (np. w wypadku CETA czy porozumienia o wolnym handlu z Japonią) koncentrowały się wokół poszukiwania tzw. konwergencji, czyli punktów wspólnych. Teraz natomiast mają dotyczyć dywergencji, czyli poszukiwania punktów rozbieżnych. Lewiatan wzywa obie strony do osiągnięcia jak najszerszego porozumienia o wolnym handlu, zbliżonego do obecnego stanu rzeczy.

Konfederacja Lewiatan jest jedyną organizacją pracodawców będącą członkiem BusinessEurope oraz mającą bezpośredni kontakt z zespołem Michela Barniera, unijnego negocjatora ds. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.