Pracodawcy i pracujący na własny rachunek pracują średnio o blisko 4 godziny tygodniowo dłużej niż pracownicy najemni – wynika z danych GUS. I od lat pod tym względem zmienia się niewiele, choć obie grupy spędzają mniej czasu w firmie niż 10 lat temu.

Główny Urząd Statystyczny co kwartał publikuje dane o średnim tygodniowym czasie pracy. Praktycznie z każdego takiego badania wynika, że pracodawcy i pracujący na własny rachunek – a więc przedsiębiorcy – pracują dłużej niż osoby zatrudnione u innych.

Przedsiębiorcy pracują dłużej

Z danych GUS od lat wynika, że I kwartał każdego roku jest najbardziej spokojnym okresem zarówno dla prowadzących firmy, jak i dla pracowników najemnych. W tym okresie obie grupy spędzają najmniej czasu w swoich przedsiębiorstwach. Jak wynika z danych, w I kw. 2015 r. pracodawcy i pracujący na własny rachunek spędzali w swoich firmach średnio 39,6 godzin tygodniowo, podczas gdy pracownicy najemni – 38,8 godzin.


222Źródło: GUS

Pierwsze kwartały kolejnych lat to także okresy, kiedy różnica pomiędzy średnim czasem pracy przedsiębiorców a pracowników najemnych jest najmniejsza. Jednak mimo wszystko taka różnica występuje i to na niekorzyść prowadzących firmy, którzy prawie zawsze pracują dłużej niż pracujący dla kogoś (tylko raz, w I kw. 2006 r., zdarzyło się, że tygodniowy czas pracy osób prowadzących własne biznesy, był krótszy niż pracowników najemnych).

333

Źródło: wyliczenia własne na podst. danych GUS

Pierwszy kwartał jest okresem odpoczynku, bo już kolejne przynoszą ze sobą wydłużenie tygodniowego czasu pracy. Tyle że o ile w przypadku pracowników najemnych są to stosunkowo niewielkie wartości (zwykle o godzinę, maksymalnie o dwie godziny tygodniowe), to w przypadku pracujących na własny rachunek i pracodawców te różnice sięgają trzech, a nawet czterech godzin tygodniowo. Jeszcze więcej czasu przedsiębiorcy spędzają w pracy w lecie – ich tydzień pracy trwa wtedy średnio nawet 46 godzin, podczas gdy w przypadku pracowników najemnych rzadko przekracza on 40 godzin.

3,7 godziny robi różnicę

Ze względu na różnice w czasie pracy pomiędzy poszczególnymi kwartałami, konieczne jest uśrednienie danych, aby zobaczyć, jak długo pracują obie grupy. Wtedy okazuje się, że średni miesięczny czas pracy pracujących i pracodawców w roku 2014 wyniósł 42,5 godzin, a pracowników – najemnych 38,8 godzin. Różnica wynosi więc 3,7 godzin tygodniowo.

Pozornie to niedużo, bo oznacza to, że przedsiębiorcy w firmach pracują o nieco ponad 0,7 godzin dziennie dłużej niż osoby, których zatrudniają (przy 5-dniowym tygodniu pracy). Jeśli jednak tę różnicę pomnożyć przez liczbę tygodni (rok ma 52 tygodnie) i następnie podzielić przez tygodniowy czas pracy pracowników najemnych, okazuje się, że przedsiębiorcy pracują o prawie 5 tygodni rocznie dłużej. A 5 tygodni to ponad miesiąc. Innymi słowy – pracodawcy i pracujący na własny rachunek pracują 13 miesięcy w roku.

Z tego wyliczenia wynika również, że czas pracy obu grup pracujących w ciągu ostatniej dekady nieco się skrócił. Jeszcze w 2004 r. pracownicy najemni spędzali w pracy 39,8 godzin w tygodniu, tymczasem pracodawcy i pracujący na własny rachunek – 43,7 godzin. W roku 2014 było to już odpowiednio 38,8 oraz 42,5 godzin tygodniowo. A więc zatrudnieni u innych pracują obecnie o godzinę krócej niż w 2004 r., zaś pracujący na swoje – o 1,2 godziny krócej.

autor: Marek Siudaj, Tax Care