Aż 98% gospodarstw domowych nie skorzystało z dostępnej od ponad 7 lat możliwości zmiany sprzedawcy prądu – wynika z danych URE. Jak pokazują badania zrealizowane na zlecenie Epower.pl przez PBS, 31% z nich nie wie, jak to zrobić, a 22% nawet nie ma świadomości, że istnieje taka możliwość. Blisko połowa (42%) klientów z gospodarstw domowych, które korzystają z energii elektrycznej na bazie starych umów, nie wie także, jakie korzyści może mieć ze zmiany sprzedawcy prądu.

epower1

 – „Każdy, kto nie zmienił dotychczas dostawcy prądu, może zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą bez żadnych kar umownych. Co więcej, każdy ma taką techniczną możliwość. Niestety wiele osób nie jest świadomych nie tylko możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, ale nawet nie orientuje się za co dokładnie płaci uiszczając rachunek za prąd”– komentuje Vincent Lamort de Gail, zarządzający Epower.pl, pierwszym w Polsce sprzedawcą prądu wyłącznie przez Internet.

Powodem trudności w wyborze najbardziej atrakcyjnej oferty jest fakt, że wielu Polaków nie rozumie, co w rachunku za prąd oznaczają szczegółowe rozliczenia m.in. za energię oraz koszty dystrybucji (składnik jakościowy, opłata sieciowa, przejściowa, stała za przesył, abonamentowa). Jak wynika z badań na rzecz Epower.pl, co czwarty Polak (26%) deklaruje, że w ogóle nie orientuje się w szczegółowych wyliczeniach zawartych w rachunku za prąd, a dla kolejnych 31% niejasna jest większość informacji. Tylko 13% Polaków uważa, że zna wszystkie opłaty zawarte w rachunku, a kolejne 29% – większość z nich. Do nieznajomości składowych rachunku za prąd znacznie częściej przyznają się kobiety (63%) niż mężczyźni (51%).

epower2

– „Niewystarczająca wiedza na temat opłat za prąd i możliwości zmiany dostawcy energii elektrycznej sprawia, że odsetek gospodarstw domowych z nowym sprzedawcą jest wciąż niewielki. Chcemy zatem edukować ludzi w tym zakresie i pokazywać zalety oferty Epower na tle rynku. Jak chociażby przejrzystość, ponieważ klient płaci jedną cenę za zużycie kWh w całym okresie umowy, do tego bardzo atrakcyjną. Nie ma żadnych opłat dodatkowych i ukrytych kosztów, przez co w wielu regionach Polski jest to najkorzystniejsza cenowo oferta w całym okresie trwania umowy. Do tego klient otrzymuje prostą umowę, na krótki 12-miesięczny okres. Po roku może zdecydować, czy jest zadowolony i czy chce tę umowę przedłużyć na kolejny rok” – komentuje Vincent Lamort de Gail z Epower.pl.

Z możliwości zmiany sprzedawcy prądu skorzystało dotychczas około 2% polskich gospodarstw domowych. Jak wygląda profil osoby, która zdecydowała się na taką zmianę? Badania Epower zrealizowane przez PBS pokazują, że są to przede wszystkim kobiety (65%), osoby w wieku powyżej 40 lat (76%), mające wykształcenie podstawowe lub zawodowe (65%) niepracujące zawodowo (59%), osoby z gospodarstw domowych o dochodzie nie przekraczającym 1500 zł na osobę (76%), mieszkańcy wsi  lub w małych miast (82%), osoby nie korzystające z Internetu (65%), oglądające telewizję codziennie lub prawie codziennie (76%), słuchające radia rzadko lub wcale (70%), wcale lub rzadko czytające prasę drukowaną (70%), mieszkające na terenie Polski wschodniej (29%).

epower3

„Dane te pokazują, że ze zmiany sprzedawcy prądu skorzystały przede wszystkim osoby, które najbardziej potrzebują oszczędności w codziennym życiu. Jednak taka zmiana jest opłacalna dla większości z nas, a w szczególności tam gdzie energia jest najdroższa, jak na przykład w Warszawie. W niektórych przypadkach podpisanie umowy z nowym sprzedawcą prądu może oznaczać oszczędności na poziomie kilkuset złotych rocznie, co przy minimalnym wysiłku, jakim jest wypełnienie krótkiego formularza przez Internet na Epower.pl i dokonanie zmiany w ciągu 10 czy 15 minut, jest z pewnością zyskownie spędzonym czasem i grą wartą świeczki. Przy zmianie sprzedawcy nie następuje żadna zmiana techniczna, prąd płynie bez przerwy od dotychczasowego dystrybutora, a Epower zajmuje się wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z wypowiedzeniem umowy u dotychczasowego sprzedawcy. Jedyną istotną zmianą są zatem niższe rachunki za prąd” – komentuje Vincent Lamort de Gail.

Badanie dot. gospodarstw domowych zostało zrealizowane przez PBS na zlecenie Epower.pl w okresie 22-24 sierpnia 2014 r. w ramach badania na reprezentatywnej próbie 968 dorosłych Polaków.
 źródło: Epower.pl