Poczta Polska do 2020 roku chce osiągnąć 100 proc. wzrost przychodów w segmencie paczek, przesyłek kurierskich i usług logistycznych dla branży eCommerce. Znaczący udział w tym obszarze ma przynieść operatorowi narodowemu obsługa mieszkańców małych miast i wsi, którzy – wbrew obiegowym opiniom – równie często, jak mieszkańcy dużych i średnich miast robią zakupy przez internet, wydając w sieci podobne kwoty.

Powyższej tezy dowodzą wyniki badań „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców wsi i małych miast” oraz „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców średnich i dużych miast”, przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Poczty Polskiej.

Zgodnie z przytoczonymi badaniami, najchętniej kupowanym towarem – bez względu na miejsce zamieszkania – jest odzież i obuwie, nabywane przez średnio 70 proc. internautów głównie na aukcjach internetowych. Mieszkańców miast i wsi nie różnicuje również motywacja, co do zakupów w sieci. Niezmiennie jest to korzystna oferta cenowa oraz możliwość zakupów w dowolnym czasie.

Dysproporcje pojawiają się dopiero na poziomie odbioru e-zakupów. Oferta operatorów paczkowo-kurierskich, o ile ciekawa i szeroka w dużych i średnich miastach, o tyle nie obejmuje w pełnym zakresie – trudnych i kosztownych pod względem obsługi logistycznej – małych miejscowości i wsi.

***

Wyniki badań zleconych przez Pocztę Polską wskazują, że łącznie 25 proc mieszkańców dużych i średnich miast oraz niemal jedna czwarta e-klientów (24 proc.) z małych miejscowości i wsi robi zakupy internetowe raz w tygodniu. Jednocześnie, aż 75 proc. kupujących z małych miast i 63 proc. ze wsi – w porównaniu do 72 proc. dla dużych i 75 proc. wskazań dla średnich miast – kupuje w sieci przynajmniej raz w miesiącu.

Najpopularniejszą formą e-zakupów, wśród badanych na zlecenie Poczty Polskiej internautów, są aukcje internetowe, na których kupuje średnio 7 na 10 osób z małych i średnich miast oraz wsi i 6 na 10 mieszkańców dużych miast. Niewielkie różnice można zauważyć również w odniesieniu do wyboru sklepów internetowych jako miejsca zakupów w sieci – zgodnie z raportem Poczty Polskiej tę opcję wybiera 28 proc. e-klientów z małych i średnich miast, 27 proc. mieszkańców wsi i 35 proc. osób pochodzących z dużych miast. Poza tym, 5 proc. mieszkańców aglomeracji miejskich kupuje na portalach oferujących zakupy grupowe, względem zaledwie 1 proc. wskazań dla każdej z pozostałych kategorii badanych.

Badania Poczty Polskiej dotyczące preferencji e-zakupowych internautów, z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania, dowodzą, że głównym motywem robienia zakupów przez internet jest w pierwszej kolejności korzystna oferta cenowa (od 71 proc. do 75 proc. wskazań), a zaraz potem możliwość zrobienia zakupów w dowolnym czasie (od 65 proc. do 73 proc. wskazań). Jedynie mieszkańcy małych miast wskazują jako główny argument oszczędność czasu (72 proc.), a na drugim – dowolność w kontekście czasu robienia e-zakupów. Atrakcyjna cena w ich przypadku znalazła się dopiero na trzeciej pozycji (67 proc.).

Gdziekolwiek mieszka, płaci podobnie
Wydatki internautów na zakupy w sieci

Badania ARC Rynek i Opinia, zrealizowane dla Poczty Polskiej w maju i czerwcu 2015 roku, wskazują na podobne preferencje e-klientów w zakresie wydatków ponoszonych na zakupy w internecie. Średnio 4 na 10 badanych internautów, bez względu na miejsce zamieszkania, jednorazowo wydaje w sieci kwotę od 100 do 249 zł. Jednocześnie niemal 10% e-konsumentów z małych i średnich miast, 6 proc. internautów z dużych miast i 4 proc. ankietowanych mieszkańców wsi deklaruje średni, jednorazowy poziom wydatków na e-zakupy powyżej 250 zł. Co ciekawe – zakupy na kwotę większą niż 500 zł robi porównywalna liczba badanych: 1 proc. mieszkańców średnich miast, 2 proc. e-klientów ze wsi i po 3 proc. obywateli małych i dużych miast.

Zgodnie z wynikami badań prezentowanymi przez Pocztę Polską , aż 70 proc. mieszkańców najmniejszych miejscowości miejskich korzysta podczas e-zakupów z opcji płatności on-line. W przypadku mieszkańców wsi preferowaną formą jest nadal przelew bankowy przez internet. W ten sposób za zakupy płaci 64 proc. badanych e-klientów.

Gdziekolwiek mieszka, e-koszyk podobny
Zakupy w sieci wg asortymentu

Badanie „Zakupy internetowe relalizowane przez mieszkańców wsi i małych miast”, przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na rzecz Poczty Polskiej, wskazują, że e-klienci z najmniejszych miejscowości najczęściej kupują przez internet porodukty o niedużych gabarytach, w tym odzież i obuwie, na których zakup w sieci decyduje się 66% mieszkańców małych miast względem 58% badanych z aglomeracji miejskich. Co ciekawe – odsetek osób z miejscowości wiejskich, kupujących odzież i obuwie przez internet, jest taki sam (58%), jak w przypadku mieszkańców dużych miast.

Podobną zależność widać w zakresie artykułów niemowlęcych. Na ich zakup przez internet decyduje się prawie co 5 mieszkaniec małego miasteczka (21 proc.) i wsi (20 proc.), co szósty (16 proc.) obywatel średniego miasta i już tylko co siódmy klient z aglomeracji miejskiej (14 proc.).
Zgodnie z wynikami raportu Poczty Polskiej , analogicznie wygląda sytuacja w przypadku artykułów chemicznych i środków czyszczących. Łącznie 32 proc. badanych z małych miejscowości i wsi (odpowiednio po 16 proc.) – względem 28 proc. e-klientów z dużych i średnich miast (odpowiednio 15 proc. i 13 proc.) – kupuje chemię gospodarczą przez internet.

Największe dysproporcje – na korzyść dużych i średnich miast – widać z kolei przy zakupach książek i płyt CD, artykułów biurowych oraz artykułów spożywczych. Przytoczone badania Poczty Polskiej wskazują, że trzykrotnie więcej mieszkańcy dużych miast, względem wsi i małych miejscowości, kupuje żywność przez internet (wieś: 5 proc., małe: 6 proc., średnie: 12 proc., duże miasta: 15 proc.). Z kolei na zakup książek i płyt w sieci decyduje się ponad jedna czwarta mieszkańców wsi (26 proc.), ale mimo wszystko pozostają w tyle w porównaniu z mieszkańcami miast w tym zakresie (małe: 36 proc., średnie: 48 proc., duże: 46 proc.).Ciekawostką może być fakt, że aż 7 proc. internautów ze wsi i małych miejscowości korzysta z obcojęzycznych serwisów zakupowych. Dla porównania – zakupy w zagranicznych sklepach robi odpowiednio 10 proc. i 14 proc. mieszkańców średnich i dużych miast.

Gdzie inny nie może, tam Poczta pomoże
Ogólnopolski zasięg usług gwarantem rozwoju sektora e-commerce w Polsce

Internauci – biorący udział w badaniu ARC Rynek i Opinia dla Poczty Polskiej – potwierdzili mocną pozycję operatora narodowego w zakresie doręczania przesyłek paczkowo-kurierskich. Niezależnie od miejsca zamieszkania (duże i średnie miasta, małe miejscowości i wieś) jedną z najczęściej wskazywanych form odbioru e-zakupów jest dostawa kurierska, w tym usługa Pocztex Poczty Polskiej oraz odbiór własny w placówkach pocztowych (od 65 proc. do 75 proc. wskazań).

Badania wskazują, że często usługi Poczty Polskiej to jedyne dostępne opcje doręczania przesyłek w miejscu, w którym mieszkają. Brak urządzeń samoobsługowych na tych newralgicznych logistycznie obszarach jest główną barierą różnicującą e-klientów, którzy z kolei mogą swobodnie korzystać z usług paczkowo-kurierskich oraz samodzielnego odbioru przesyłek w ramach ogólnopolskiej sieci Poczty Polskiej. Do dyspozycji klientów Poczta Polska w całym kraju oddaje aż: 7500 placówek pocztowych, ponad 900 całodobowych stacji paliw ORLEN w ramach projektu Stacja z Paczką.

Analizując jedynie preferencje mieszkańców małych miast i wsi w zakresie odbioru e-zakupów, niemal połowa, bo aż 48 proc. z nich wskazuje na odbiór własny w placówkach Poczty Polskiej. Jednocześnie jedna czwarta (25 proc.) korzysta również z opcji click & collect. W przypadku mieszkańców małych miast niemal co trzecia osoba robiąca zakupy w internecie decyduje się na wizytę na Poczcie w celu samodzielnego odbioru przesyłki, a dopiero co czwarta korzysta z urządzeń samoobsługowych.

Badania ARC Rynek i Opinia potwierdzają jednocześnie, że 62 proc. mieszkańców wsi – spośród osób wybierających dostawę zakupów do domu czy miejsca pracy – wskazuje na brak w ich miejscowości urządzeń samoobsługowych. Jednocześnie 33 proc. badanych z tej grupy decyduje się na odbiór własny. W przypadku mieszkańców małych miast jest to odpowiednio 40 proc. i 36 proc. wskazań.

Co ważne – w dużych miastach z odbioru e-zakupów w placówce Poczty Polskiej korzysta aż 32 proc. badanych względem 21 proc. internautów wybierających dostawę kurierską. Odsetek ten jest znacznie większy w odniesieniu do mieszkańców średnich miast, spośród których aż 40 proc. wybiera placówkę Poczty jako preferowane miejsce odbioru e-zakupów, w porównaniu z 19 proc. wskazań na korzyść operatorów kurierskich. Z kolei prawie jedna trzecia mieszkańców małych miast (30 proc.) deklaruje odbiór własny zakupów internetowych w punktach pocztowych wobec zaledwie 10 proc. badanych, korzystających z dostwy przesyłki bezpośrednio do domu czy biura. Co ciekawe, niemal co piąty mieszkaniec wsi (18 proc.) decyduje się na odbiór własny e-zakupów w placówkach pocztowych, a jedynie co 10 zleca usługę firmie kurierskiej (10 proc. badanych).

źródło: Poczta Polska