Grudzień to ostatni moment na obniżenie podatku dochodowego w rozliczeniu za kończący się 2015 r. Jeśli chcemy w kwietniu w zeznaniu podatkowym wpisać ulgi, to do końca tego roku musimy wyrobić się z przekazaniem darowizn, inwestycją w nowinki technologiczne, wizytą w stacji krwiodawstwa czy wykupem dostępu do internetu.

Mijający właśnie rok będziemy rozliczać dopiero w kwietniu 2016 r., natomiast jeszcze w grudniu możemy wpłynąć na to, żeby rozliczenie to wypadło dla nas korzystniej. A to za sprawą wypełnienia warunków do skorzystania z obniżenia podstawy do opodatkowania, tj. z odliczeń od dochodu. Najbardziej powszechna metodą jest przekazanie darowizny (np. paczek świątecznych) na fundację, dom dziecka czy kościół, którą opisywaliśmy w ubiegłym tygodniu w tekście pt. „Rozliczamy darowizny świąteczne przedsiębiorcy”. Poza nią istnieją jeszcze trzy inne sposoby nabycia w grudniu prawa do ulg podatkowych.

Ulga za innowacyjność

Pierwszym jest inwestycja w innowacyjność. W ramach ulgi na nowe technologie od dochodu odlicza się do 50 proc. kwoty wydatków na nabycie nowych, pionierskich wartości niematerialnych i prawnych, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (lub w roku następnym). Aby skorzystać z ulgi w kwietniu 2016 r., trzeba zakupić nowatorską technologię i oddać ją do używania zasadniczo najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. Ustawodawca przez nabycie nowej technologii rozumie nabycie praw do wiedzy technologicznej, którą świat zna nie dłużej niż 5 lat, np. do innowacyjnych najświeższych wyników badań i prac rozwojowych czy specjalistycznej wiedzy technicznej lub programu komputerowego (art. 26c ust. 2a ustaw o PIT).

 

Uwaga: od 1 stycznia 2016 r. ulgę na nowe technologie zastąpi ulga badawczo-rozwojowa, zwana B+R, ale dotrzymanie grudniowego terminu pozwala zachować prawo do ulgi na dotychczasowych zasadach.

 

Warto mieć na uwadze, że możliwość skorzystania z ulgi uzależniona jest określenia wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, a ta musi wynikać z ewidencji podatkowej (wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015 r. o sygn. akt II FSK 1117/14). Pozbawiony jej jest zatem przedsiębiorca, który nową technologię „weźmie” w grudniu w leasing operacyjny, ponieważ to leasingodawca dokonywać będzie od niej odpisów amortyzacyjnych, a leasingobiorca jedynie korzystać z przedmiotu leasingu na podstawie usługi leasingu. Ulga zostanie natomiast zachowana przy umowie leasingu finansowego, gdzie przedmiot umowy zostaje wprowadzony do firmy leasingobiorcy.

 

Przywilej odliczenia nawet połowy wydatków na nowatorską wiedzę zarezerwowany jest wyłącznie dla podatników rozliczających swoją działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, którzy w poprzednim roku funkcjonowania biznesu nie prowadzili go na terenie specjalnych stref ekonomicznych (art. 26c ust. 4 ustawy o PIT).

 

Ulga za oddaną krew

Można też stać się honorowym dawcą krwi. Nasz tegoroczny dochód będziemy mogli obniżyć o iloczyn oddanych dobrowolnie i bezpłatnie w jednostce publicznej służby krwi (np. banku krwi) litrów krwi oraz 130 zł. Granicą odliczenia jest 6 proc. dochodu i trzeba pamiętać, że stosuje się ją do sumy wszystkich dokonanych przez podatnika w roku darowizn. Zatem jeśli przekazaliśmy już w tym roku sporą wartość np. na kilka fundacji, może się okazać, że dobiliśmy do 6-proc. limitu i w takim przypadku oddanie krwi nie wpłynie na wysokość podatku.

Natomiast jeśli jeszcze niczego nie podarowaliśmy, a chcielibyśmy zostań darczyńcami krwi, takie jednorazowe grudniowe pobranie krwi może obniżyć nasz PIT o 450 ml (standardowa ilość krwi oddawana podczas jednej sesji) * 130 zł = 58,50 zł. Pamiętajmy, aby po zabiegu zabrać ze sobą potwierdzenie stacji krwiodawstwa, które przyda nam się w kwietniu.

 Ulga za wykupiony dostęp do internetu

Wreszcie wystarczy podpiąć się do internetu, a mówiąc dokładniej wykupić dostęp do sieci, a nasz PIT za 2015 r. nieco zmaleje. To najbardziej upowszechniony wydatek pozwalający obniżyć dochód o maksymalnie 760 zł wydanych rocznie na użytkowanie internetu (potwierdzonych fakturami). Jeśli „internet” kosztował nas rocznie mniej (czyli, jeśli np. zaczynamy płacić za dostęp właśnie dopiero w grudniu), w kwietniu będzie można zadeklarować jedynie rzeczywisty wydatek. Za wydane 760 zł na rocznym PIT-cie można zaoszczędzić 136,80 zł (zakładając opodatkowanie skalą, wg. stawki 18-proc.). Zatem każdy niższy wydatek na sieć to mniejsza oszczędność, choć zawsze oszczędność.

Uważajmy za faktury wystawione w grudniu, ale z terminem płatności w styczniu. Ulga na internet za 2015 r. związana jest wyłącznie z fakturami opłaconymi w tym roku.

 

Internet może obniżać podatek dochodowy jedynie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Wykorzystanie ulgi po raz pierwszy w deklaracji za 2014 r. (składanej w 2015 r.), pozwala skorzystać niej po raz ostatni w deklaracji za 2015 r. (składanej w 2016 r.).

 

Katarzyna Miazek, Tax Care