Miejsca pracy są święte – a pracodawcy nawet w takim kryzyzie nie mogą zwalaniać pracowników nie trzymając się umów. Zatem pracownicy etatowi z umowami na czas nieokreślony nadal mają trzy miesiące wypowiedzienia. Likwidowanie miejsc pracy jest dziś jednak nieopłacalne bo od państwa można dostać pieniądze na pokrycie nawet do 75% kosztów ich utrzymania. Większym problemem są relacje między samymi przedsiebiorcami. Ze względu na kryzys wiele umów nie może być dotrzymanych. Czy to oznacza zrywanie kontraktów, wstrzymane budowy, likwidowane miesc pracy i procesy sądowe? M.in o tym w najnowszym odcinku programu „Szczerze o pieniądzach” Ernest Bodziuch rozmawia z mecenasem Mariuszem Filipkiem.

Poniżej poprzedni odcinek programu Szczerze o pieniądzach i związany z nim artykuł:

Nie mamy oszczędności na czarną godzinę. A przynajmniej ogromna większość z nas ich nie ma. Co więcej, ci którzy je posiadają mają ich zbyt mało. Wolimy konsumować niż oszczędzać. Dodatkowo o oszczędzaniu nie wiemy zbyt wiele. W trudnych czasach wyciągamy rękę po pieniądze od państwa. Pytanie jednak czy jako państwo potrafiliśmy oszczędzać na trudne czasy? Chociażby takie, które właśnie nadeszły. M.in. o tym Ernest Bodziuch w najnowszym odcinku progrmu „Szczerze o pieniądzach” rozmawia z Wojciechem Nagelem, Przewodniczącym Rady Fundacji GPW.

92% Polaków chce obowiązkowej edukacji finansowej

Ponad połowa Polaków (52%) uważa, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jednocześnie, aż 92% badanych jest zdania, że zajęcia edukacyjne z tego obszaru powinny mieć charakter obowiązkowy. Najsłabiej oceniają się osoby młode (83%). Wśród których co druga deklaruje, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych. To główne wnioski z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, zaprezentowanego podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w lutym br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW jedynie 12% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Zdecydowanie najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się osoby młodew wieku 18-24 lata (83%) oraz mieszkańcy wsi (71%).

Oszczędności na czarną godzinę - Polakom ich brakuje - grafika