Ładowarki – oto najczęstsze zastrzeżenia Inspekcji. Brak odporności na temperaturę oraz dostęp do części pod napięciem. Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 wyrobów i zakwestionowała co trzeci z nich.

Ładowarki – skala kontroli

W 2019 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 modeli ładowarek, w tym 83 ładowarki USB, 88 sieciowych oraz 16 akumulatorowych. Kontrola odbyła się łącznie w 55 sklepach, marketach i hurtowniach w ośmiu województwach.

https://biznestuba.pl/featured/weekned-w-hotelu-400-zl-i-wiecej-placic-nie-chcemy/

Inspektorzy zakwestionowali 62 modele (33 proc. skontrolowanych). W połowie z nich brakowało nazwy producenta lub importera. Dodatkowo niewiele mniej miało niepełne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania lub tych informacji brakowało w ogóle. Ponad jedna trzecia zakwestionowanych produktów nie miała deklaracji zgodności lub była ona źle sporządzona. Deklaracja zgodności to dokument wystawiany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw unijnych.

Ładowarki – testy w laboratoriach

W efekcie 15 produktów (12 ładowarek sieciowych i 3 ładowarki USB) przeszło badania w laboratoriach. 80 proc. z nich miało nieprawidłowości konstrukcyjne. W efekcie na przykład część wtyczki była niewłaściwych wymiarów, ładowarka nie była odporna na temperaturę. Ponadto elementy pod napięciem były łatwo dostępne, co groziło porażeniem prądem.

Wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości formalne. W jednym przypadku IH wydała decyzję zakazującą udostępniania ładowarek, ze względu na niewystarczającą ochronę przed porażeniem elektrycznym.

Ładowarki - Inspekcja Handlowa kwestionuje aż 1/3 z nich - telefony
Ładowarki – Inspekcja Handlowa kwestionuje aż 1/3 z nich

Konsumencie, pamiętaj!

  • Sprawdź, czy na ładowarce lub dokumencie dołączonym do niej znajdują się podstawowe informacje. Chodzi o to pod jakim napięciem pracuje ładowarka, do jakich urządzeń jest przeznaczona. Przestrzegaj tych zaleceń.
  • Szukaj na produkcie znaku CE.-Producent deklaruje w ten sposób, że ładowarka spełnia wymagania określone w przepisach UE i jest bezpieczna.
  • Na produkcie, w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej lub innej dokumentacji powinna znajdować się nazwa. Ponadto określenie modelu, numer serii, dane producenta lub importera.
  • Sprawdź przed zakupem, czy produkt nie jest uszkodzony i czy nie ma dostępu do elementów wewnętrznych.
  • Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.
  • Jeśli produkt ma wadę, złóż reklamację.