W kontekście biznesu inkluzywność odnosi się do tworzenia, a jednocześnie utrzymania takiego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy są szanowani, akceptowani i uwzględniani niezależnie od ich różnic i indywidualności. W ramach konkursu People Innovation promujemy dobre praktyki firm także w tym obszarze.

Inkluzywność w miejscu pracy to temat, o którym mówi się coraz częściej i coraz głośniej. Firmy, dla których inkluzywność nie jest tylko hasłem, a rzeczywistością zyskują na wielu płaszczyznach. Choć z pewnością zapewnienie równych szans i traktowanie wszystkich pracowników w sposób uczciwy i sprawiedliwy, niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, religii czy przekonań pozostaje wyzwaniem, to warto to wyzwanie podjąć. Cieszy mnie fakt, że robi to coraz więcej firm.

WSPARCIE MENTALNE I MATERIALNE

Istotą inkluzywności jest stworzenie otwartego i przyjaznego środowiska, w którym każdy członek zespołu może wyrazić swoje zdanie, uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji i przyczyniać się do sukcesu organizacji. Oznacza to tworzenie polityk, procedur i praktyk, które promują różnorodność, równość szans i sprawiedliwość w miejscu pracy. Takie właśnie działania miałem okazję poznać i promować w ramach dwóch edycji konkursu People Innovation, którego jestem pomysłodawcą, a który ma na celu promocję dobrych praktyk z szeroko rozumianego obszaru HR.

W pierwszej edycji konkursu wziął udział projekt firmy Orange – WłączOne. Autorki projektu postawiły sobie za cel zachęcenie kobiet do rozwijania kariery w branży technologicznej. W ramach kampanii swoim doświadczeniem dzieliły się panie pracujące w Orange na różnych stanowiskach technologicznych. Edukacja w zakresie promocji kobiet na technicznych stanowiskach to pierwszy krok do tego, aby zachęcić je do wykonywania pracy w zawodach stereotypowo przypisywanych mężczyznom.

Nie tylko edukacja, lecz także konkretne działania ułatwiają kobietom powrót i funkcjonowanie w organizacji. W ubiegłorocznej edycji konkursu wziął udział projekt firmy Energetyka Polska, którego celem było danie pracownikom możliwości łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi, ale także odciążenie ich w codziennej logistyce zwią- zanej z organizacją opieki dla dzieci. Tak powstało przyzakładowe przedszkole i żłobek. Co więcej, pracownicy otrzymują do 85 proc. dofinansowania od firmy na opłaty związane z placówką Ekolucky. To rozwiązanie pozwoliło kobietom wrócić do pracy i realizować się zawodowo.

BEZ BARIER I SCHODÓW

Wśród projektów budujących inkluzywne środowisko pracy znalazł się także projekt firmy Wedel – CzekoSprawni. Jego celem było zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz edukacja w tym obszarze. W jego ramach podejmowane były i nadal są różnorodne działania, które mają na celu szerokie wsparcie OzN na rynku pracy. W Wedlu każdy z etapów rekrutacji jest dostosowany do szczególnych potrzeb kandydatów z niepełnosprawnościami. W ramach onboardingu dołożono dwa elementy dedykowane pracownikom z niepełnosprawnościami. Pierwszy z nich to wprowadzenie do materiału o kulturze organizacyjnej elementów dobrych praktyk, wynikających z charakterystyki pracy w organizacji, tak aby nowi pracownicy z niepełnosprawnościami łatwiej zaadaptowali się do pracy w warunkach korporacyjnych. Drugim elementem jest szkolenie z zagadnień kadrowych, które wyjaśnia aspekty prawne związane z pracą osób z niepełnosprawnościami. W ciągu 1,5 roku trwania projektu firma trzykrotnie zwiększyła odsetek zatrudnienia OzN w organizacji.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SPOŁECZNOŚCI PEOPLE INNOVATION

Uczestnicy obydwu edycji konkursu People Innovation udowodnili, że inkluzywność jest nie tylko etycznym obowiązkiem, ale także korzystnym czynnikiem dla organizacji. Różnorodne i inkluzywne zespoły są bardziej innowacyjne, elastyczne i odporne na zmiany. Takie miejsca pracy przyciągają i zatrzymują utalentowanych pracowników, zwiększają ich zaangażowanie i satysfakcję, a także poprawiają wizerunek firmy w społecznościach lokalnych i na rynku.

Dlatego jeżeli przeprowadziłaś(łeś) w firmie projekt, który pozytywnie wpłynął na pracowników – weź udział w III edycji konkursu People Innovation. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września. Więcej informacji: peopleinnovation.pl

Zapraszamy do lektury miesięcznika Personel i Zarządzanie

Autor: Artur Dzięgielewski