Coraz większe oczekiwania wobec specjalistów HR powodują, że nie mogą oni skupiać się jedynie na własnej organizacji. Profesjonalista HR powinien bowiem nie tylko pomagać we wdrażaniu zmian proponowanych przez kadrę zarządzającą, lecz także przewidywać te zmiany i przygotowywać do nich organizację.

Jak to trafnie ujęli już jakiś czas temu K. Carrig oraz A. Onazuka Evans: „przyszłość HR kształtuje się poza obszarem HR”. Co zatem czeka nas w dającej się przewidzieć przyszłości i jakie z tego wynikają rekomendacje dla szeroko rozumianego HR-u.

Zacznijmy od możliwie szerokiego spojrzenia – sytuacji makroekonomicznej. Wydaje się, że perspektywy gospodarcze Polski w następnych latach powinny być dobre. Wynika to z poprawiającej się koniunktury na rynkach światowych i oczekiwania pewnego ożywienia w strefie euro. Niebagatelne znaczenie ma też perspektywa napływu do Polski środków unijnych oraz zmiany w polityce gospodarczej, które sprzyjać będą wzrostowi inwestycji krajowych i zagranicznych. Dobrze wyglądają szanse ograniczania inflacji, oczekuje się jej spadku na koniec tego roku do ok. 4 proc., przy średniorocznym poziomie około 6 proc. To dla firm dobra informacja. Jednocześnie należy się spodziewać znaczącej dynamiki wzrostu płacy minimalnej (w 2024 r. będzie to ok. 18 proc.), co wpływać będzie na wzrost płac w całej gospodarce. Ma to oczywiście swoje pozytywne, jak i negatywne (głównie z perspektywy przedsiębiorstw) strony. Można też oczekiwać pewnych udogodnień dla firm, co jest związane z nowym otwarciem politycznym i zapowiedzią wprowadzenia rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi firm, jak np. kasowy PIT czy wakacje od składek ZUS. Są to zmiany szczególnie ważne dla mikroprzedsiębiorstw, których jest w Polsce zdecydowanie najwięcej.

Ważną kwestią jest także to, że Polska już jakiś czas temu weszła w fazę dynamicznego rozwoju, w której to nie bezrobocie, ale brak pracowników staje się kluczowym problemem wpływającym na możliwości rozwoju gospodarczego. Zmiany demograficzne stanowią wyzwanie zarówno dla polityki rodzinnej, edukacyjnej, jak i migracyjnej.

RYNEK PRACY

Warto teraz zastanowić się, jak najprawdopodobniej będzie się rozwijał rynek pracy w tym roku.

Dostęp do pracowników

Według danych Eurostatu polski rynek pracy ma się bardzo dobrze. Stopa bezrobocia jest jedną z najniższych spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Co więcej – poziom bezrobocia wśród osób młodych jest rekordowo niski (tylko 11,2 proc. dla osób poniżej 25. r.ż.), co świadczy nie tyko o chłonności rynku pracy, lecz także o dość dobrym poziomie dopasowania kompetencji młodych pracowników do potrzeb rynku pracy. To zdecydowanie dobre informacje niemal dla wszystkich zainteresowanych. Generalnie możemy jednak mówić o stopniowo rosnącym niedoborze pracowników. Zmiany demograficzne i dodatkowo odpływ pracowników z Ukrainy już teraz sprawiają, że na polskim rynku wyraźnie brakuje rąk do pracy, a sytuacja zapewne będzie się pogarszała. Oznacza to, że rok 2024 i następne będą nadal bardziej przychylne pracownikom niż przedsiębiorstwom. Reagując na tę sytuację, firmy w coraz większym stopniu skupiają się na utrzymaniu istniejących zespołów niż na zatrudnianiu nowych pracowników, doceniają lojalność i szukają sposobów na jej wzmocnienie.

Zalecenia dla działu HR:

Dobra koniunktura powoduje, że kondycja finansowa większości firm powinna być całkiem niezła, zatem można się spodziewać większej otwartości na profesjonalizację procesów HR. Jest to więc szansa, aby pozyskać nie tylko akceptację dla nowych projektów i narzędzi HRM, lecz także niezbędne do tego środki. Ważne jest jednak, aby nauczyć się tego, jak wykazywać te przedsięwzięcia w kategoriach inwestycji. Jeśli potrafimy wyliczyć przewidywany ROI (Return on Investment), to szansa na uzyskanie funduszy jest dużo większa. Sytuacja taka to także szansa na własny rozwój w obszarze HR. Warto zatem z wyprzedzeniem pomyśleć o pozyskaniu nowych kompetencji wspierających nasz potencjał jako ekspertów w szeroko rozumianej dziedzinie HR, przygotować plan działań i pozyskać na nie wsparcie – także finansowe. (…)

Pełna wersja artykułu Grzegorza Filipowicza dostępna jest w najnowszym wydaniu magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-2-2024.html

Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL, prezes ForFuture oraz Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Autor wielu książek z dziedziny HRM.