Po niekorzystnym okresie w sektorze odnawialnych źródeł energii branżę czeka wzrost. Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje tempo rozwoju branży OZE w Polsce na poziomie 15-17 proc. rocznie. Według szacunków firmy Bergman Engineering, specjalizującej się w rekrutacji inżynierów, realizacja planowanych inwestycji będzie związana ze wzrostem zatrudnienia inżynierów na poziomie 5-7 tyś. pracowników w okresie kilku najbliższych lat. Nowe miejsca pracy będą rozproszone po Polsce dając zatrudnienie zarówno w miastach jak i obszarach niezurbanizowanych.

Rozwój na rynku OZE w Polsce w ostatnich latach był zahamowany ze względu na niekorzystne przepisy oraz długotrwały proces wprowadzania niezbędnych do funkcjonowania sektora ustaw.    Na szczęście prognozy na lata 2016 – 2020 są korzystne. Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej w okresie najbliższych 4-5 lat można spodziewać się inwestycji w nowe źródła OZE na poziomie 15 GW w źródłach elektrycznych i 9 GW w cieplnych. Skutkiem może być nawet 15-17 proc. roczne tempo wzrostu branży. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym przyśpieszyć rozwój sektora OZE w kraju jest znacząca pula środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Do rozdysponowania w konkursach na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce jest budżet w wysokości ok. 38 mld zł. Fundusze mogą być przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Nowe inwestycje oznaczają też wzrost zatrudnienia w branży. Eksperci firmy Bergman Engineering, która specjalizuje się w rekrutacji inżynierów, szacują, że w kolejnych latach sektor OZE może potrzebować ok 5-7 tysięcy inżynierów.  „Do realizacji inwestycji mających produkować energię z odnawialnych źródeł energii pracodawcy zazwyczaj poszukują doświadczonych inżynierów z wyspecjalizowanymi kompetencjami. Nie rzadko sięgają po zagranicznych specjalistów, którzy wdrażali podobne projekty np. w Niemczech. Preferowaną formą zatrudnienia w takich przypadkach jest kontrakt, czyli zatrudnienie w ramach projektu” – tłumaczy prezes firmy Bergman Engineering, Tomasz Szpikowski.

Pracę przy nowopowstających obiektach w branżach biogazu, wiatrowej czy energetyki słonecznej znajdą zarówno projektanci, posiadający wiedzę na temat specyfiki danej inwestycji, jak i osoby do prac wykonawczych.  Poszukiwani będą m.in. spawacze, monterzy, budowlańcy oraz pracownicy nadzoru budowlanego.

W której z gałęzi energetyki odnawialnej powstanie najwięcej miejsc pracy? W skali globalnej przoduje fotowoltaika czyli dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła na energię elektryczną. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, dotyczącego zatrudnienia w sektorze, w branży fotowoltaicznej w roku 2014 zatrudnionych było ok 2,4 mln osób. Na drugim miejscu pod względem dostępnych miejsc pracy znalazł się  sektor biopaliw z zatrudnieniem na poziomie 1,8 mln pracowników. Ponad 1 mln osób znalazło zatrudnienie w energetyce wiatrowej.

 

źródło: Bergman Engineering