Polska przedsiębiorczość 1944-2020” – wyjątkowa publikacja PARP na 20-lecie. Urodziny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to dobry moment na podsumowania. Z okazji tego jubileuszu zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną publikacji pt. „Polska przedsiębiorczość 1944-2020”. Lektura tej kroniki to podróż przez ciekawą, ale i trudną historię naszego kraju.

„Polska przedsiębiorczość 1944-2020” – wyjątkowa publikacja PARP - kobieta i meżczyzna siedzą przy biurku przed otwartym laptopem.
„Polska przedsiębiorczość 1944-2020” – wyjątkowa publikacja PARP

Publikacja przygotowana przez PARP skupia się na najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na polską gospodarkę – od trudnych lat powojennych, po ostatnie dekady – kiedy polscy przedsiębiorcy mogli w końcu uwolnić swojego ducha przedsiębiorczości.

Dwie poprzednie edycje wydawnictwa ukazały się przy okazji dziesięcio- i piętnastolecia PARP.

W książce zostały zobrazowane wyzwania, w obliczu których stawali rodzimi przedsiębiorcy na różnych etapach rozwoju swoich firm. A jej najnowsze opracowanie pokazuje również jeden z największych kryzysów przed jakimi stanęła światowa i polska gospodarka – pandemię koronawirusa.

„Polska przedsiębiorczość 1944-2020” prezentuje ogrom pracy i wytrwałości jakie towarzyszyły przedsiębiorcom – tym małym i dużym. Dlatego poza solidną porcją wiedzy o historii najnowszej może stanowić inspirację dla przedstawicieli biznesu.

Raport: Polska przedsiębiorczość 2020

Przeczytaj także: 20 lat PARP, czyli 46 mld zł z Funduszy Europejskich na rozwój firm

20 lat PARP, czyli 46 mld zł z Funduszy Europejskich na rozwój firm. W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obchodzi 20-lecie działalności. Przez ten czas za jej pośrednictwem ze wsparcia unijnego (poza programami przedakcesyjnymi) skorzystało ponad 30 tys. przedsiębiorstw i instytucji okołobiznesowych. Otrzymali oni dofinansowanie w ramach ośmiu programów operacyjnych w trzech perspektywach finansowych UE.

PARP to nie tylko wsparcie pieniężne, ale także szkolenia i doradztwo oraz wiedza zawarta w raportach przygotowywanych przez ekspertów Agencji. Z okazji jubileuszu 9 grudnia PARP organizuje Forum Przedsiębiorczości w formie on-line. Podczas spotkania polscy i zagraniczni przedsiębiorcy oraz eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

PARP – 20 lat rozwoju polskich przedsiębiorstw. Ustawą z 9 listopada 2000 r. została utworzona Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na przykładzie projektów Agencji na przestrzeni lat widać jak dynamicznie i w jakim kierunku rozwijała się Polska przez ostatnie 20 lat. W programach przedakcesyjnych i pierwszych latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej ogromną rolę odgrywały projekty infrastrukturalne, transport i komunikacja. Towarzyszył im też szereg programów związanych z rozwojem zasobów ludzkich, które pomogły firmom i pracownikom przygotować się do pracy w warunkach gospodarki rynkowej.