Dzieci w internecie spędzają coraz więcej czasu. Z uwagi na dynamiczne zmiany, jakie technologia wywiera na całe społeczeństwo, rolą dorosłych jest zadbanie o poszanowanie praw dzieci w środowisku cyfrowym.

Jest ono dziś integralną częścią życia najmłodszych, nawet jeśli sami nie używają urządzeń ekranowych.  Fundacja Orange od września ruszy z programem edukacyjnym dla przedszkoli, aby przygotować najmłodszych do życia w społeczeństwie informacyjnym w sposób bardziej świadomy, uważny i dbając o swój dobrostan. Według badań UKE za 2022 rok, dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego mając 7- 10 lat. Niemal każde dziecko w tym wieku ma telefon typu smartfon (96,9%). Większość korzysta też z internetu (91,3 %). 23% dołącza do z sieci zaczyna, mając 5-6 lat. 

Jednocześnie wszystkie dzieci od najmłodszych lat dorastają w świecie pełnym technologii.

Jak dbać o respektowanie praw dziecka także w środowisku cyfrowym?

11 maja 2022 roku Komisja Europejska przyjęła nową strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci („Better Internet for Kids” BIK+). Zapewniła też, że podejmie działania, by każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie. W Polsce w przygotowaniu jest rządowy Ramowy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a ONZ także zwraca uwagę na te kwestie m.in. w Komentarzu Ogólnym nr 25 do Konwencji o prawach dziecka.

Istotną rolę w ochronie praw dziecka odgrywa edukacja zarówno dzieci, jak i dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Po wielu latach działania z tysiącem szkół w tym zakresie, widzimy potrzebę wsparcia także przedszkoli. Dlatego od września otworzymy nowy program MegaMisja dla Przedszkoli, skierowany do młodszych dzieci, ich rodziców i opiekunów  – dodaje.

Dzieci w internecie. Jak uczyć je poruszania się w sieci?

Dzieci w internecie: MegaMisja

Scenariusze zajęć pozwolą porozmawiać edukatorom z dziećmi m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, ochrony prywatności, zdrowia, równowagi w codziennych aktywnościach. Ponadto – weryfikowania informacji, odróżniania ich od reklamy czy opinii. Wiele materiałów podejmuje temat empatii, wyrażania emocji, zaufania, czy poszanowania różnorodności i odporności na oceny. Wszystko to przygotowuje dzieci do odpowiedzialnego korzystania z technologii, z poszanowaniem swoich granic i potrzeb. 

Program będzie też źródłem wiedzy dla rodziców i opiekunów. Otrzymają oni informacje, które pomogą wprowadzić domowe zasady ekranowe oraz rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w internecie. Realizacja opierać się będzie na minimalnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych – zajęcia prowadzone będą poprzez zabawę i zadania ruchowe.

Celem zajęć jest także tworzenie przestrzeni do współpracy wśród dzieci. Partnerami projektu Fundacji Orange są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej. Jak mówi Małgorzata Kowalewska z Fundacji Orange:

Technologia jest narzędziem do realizowania podstawowych potrzeb np. związanych z komunikowaniem się, czy edukacją – zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Zadaniem dorosłych jest natomiast zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa polegającego choćby na ograniczeniu treści, które nie są dostosowane do wieku, oraz wyposażenie w wiedzę i odpowiednie kompetencje, które umożliwią im bycie świadomymi członkami społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: Orange Polska