Wczoraj w Warszawie Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) zaprosiła na drugą edycję konferencji „Scandinavian SWOT”, dotyczącą  współpracy w zakresie nowoczesnych technologii. Grono międzynarodowych ekspertów omówiło tematy związane z eksportem oraz rozwojem współpracy w branży ICT, czyli szeroko rozumianego sektora teleinformatyki. Spotkanie adresowane było do osób odpowiedzialnych za zarządzanie, organizację przedsięwzięć biznesowych i operacje związane z rozwojem współpracy z partnerami ze Skandynawii.

– „Polscy przedsiębiorcy wykazują rosnącą aktywność w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami i jednocześnie chętnie korzystają z doświadczeń krajów skandynawskich, które odnoszą olbrzymie sukcesy na tym rynku” – mówi Agnieszka Kowalcze, Dyrektor Izby. „Otrzymujemy od polskich firm wiele zapytań dotyczących współpracy z partnerami  w sektorze ICT w Skandynawii i chcemy przybliżyć kluczowe zagadnienia związane z rozwojem i perspektywami tej współpracy” – dodaje.

Rosnące zainteresowanie doświadczeniami skandynawskimi w zakresie ICT potwierdzają również słowa Tomasza Sadzyńskiego, Prezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która objęła patronat nad konferencją Scandinavian SWOT: – „Strefy Ekonomiczne, jak większość przedsiębiorstw, działają w  konkurencyjnym otoczeniu. Jednym z kierunków, który obraliśmy jako obszar naszej działalności, jest właśnie Skandynawia. W łódzkiej strefie działają już skandynawskie firmy z branży produkcyjnej, tj. Nordkalk czy Danfoss Poland.  Doceniamy potencjał ekonomiczny oraz technologiczny krajów skandynawskich, zwłaszcza w branży IT, której rozwój jest naszym priorytetem. Celem współpracy jest wymiana know-how oraz dobrych praktyk w ramach klastra.”

O korzyściach i perspektywach współpracy na polu ICT przekonuje Rene Dimple, Wiceprezes firmy Concare IT: „Duński sektor telekomunikacyjny i informatyczny to potężna siła napędzająca gospodarkę narodową. Nie obawiamy się inwestycji i stawiamy na innowacyjność i rozwiązania cyfrowe. Z tym większym zadowoleniem obserwujemy ciągły rozwój aktywności w tej sferze w Polsce. Jestem pewien, że oba nasze rynki mogą nawzajem korzystać ze swoich doświadczeń, a dzięki zrozumieniu wzajemnej specyfiki, nasza współpraca przyniesie nadspodziewane korzyści.”

W programie konferencji Scandinavian SWOT ujęto prezentacje, panele dyskusyjne oraz sesje networkingowe, w trakcie których uczestnicy mieli okazję do nawiązania kontaktów biznesowych.

scandinavian2

Pierwszy z paneli poświęcony był zagadnieniom związanym z rosnącym potencjałem wymiany handlowej pomiędzy Polską i Skandynawią. W dyskusji wzięli udział:

– Maciej Zieliński, Główny Specjalista  w Ministerstwie Gospodarki,

– Daniel Larsson, Radca Handlowy, Business Sweden

– Kari Vähäkangas, Szef Działu Handlowego Finpro

– Peter Taero Nielsen z kancelarii prawnej Peter Nielsen and Partners,  jako moderator dyskusji.

Podczas kolejnego panelu zostały omówione polskie i skandynawskie doświadczenia na polu nowoczesnych technologii i sektora ICT. Strategie dalszego rozwoju współpracy branży ICT  na przykładzie Vinnova – Szwedzkiej Rządowej Agencji ds. Innowacji – omówił gość specjalny wydarzenia – Ulf Öhlander. Wśród prelegentów zaproszonych do współpracy w tej części konferencji znaleźli się także inni eksperci mający bogate doświadczenie na rynku ICT, w tym przedstawiciele firm takich jak Concare IT, Tieto, Nokia Networks, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Fundacji Pro Progressio oraz Polish Connection, którzy dyskutowali na temat perspektyw rozwoju polsko-skandynawskiej współpracy w dziedzinie ICT.

źródło: Scandinavian-Polish Chamber of Commerce