Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu Polish National Sales Awards podziękowała uczestnikom i wszystkim interesariuszom oraz zwróciła uwagę na rolę, jaką odgrywa konkurs w kształtowaniu standardów sprzedażowych w naszym kraju.

Polish National Sales Awards to obecnie już nie tylko konkurs, to platforma współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich zaangażowanych w kształtowanie standardów sprzedaży w Polsce. Cieszy mnie, że coraz więcej instytucji i organizacji angażuje się w realizację misji PNSA, jaką jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy – mówi Elżbieta Pełka. – Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom doskonałych wyników sprzedażowych i życzę, aby przełożyły się one na realizację celów zawodowych. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali Polish National Sales Awards.

[vc_video link=”http://youtu.be/z50AyWzixgU”]