Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowego Prawa Działalności Gospodarczej został 23 lipca 2015 r. przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Dokument będzie podstawowym aktem prawnym regulującym warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw przedsiębiorców. W sposób wyraźny zaakcentowane oraz usystematyzowane zostaną podstawowe zasady dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące katalog podstawowych praw przedsiębiorcy m.in. zasada przyjaznej interpretacji, zasada domniemania uczciwości, czy uprawnionych oczekiwań.

PDG określa również szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Ustawa wprowadza także nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu między administracją a przedsiębiorcą. Będą to m.in. mediacje i informowanie przedsiębiorcy o niespełnionych przez niego przesłankach wydania decyzji pozytywnej. Rozwiązania zaproponowane w nowej ustawie przede wszystkim wzmocnią prawa i gwarancje dla przedsiębiorców.

Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów 12 maja 2015 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki