Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating. TO jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony 22 stycznia br. podczas World Economic Forum w Davos.

Positive Impact Rating. Jego celem jest pokazanie szkół wyższych, które w swojej misji i w codziennym działaniu kierują się zrównoważonym rozwojem i pozytywnym wpływem na społeczeństwo i środowisko. Swoje uczelnie pod kątem zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i etyki oceniali sami studenci.

Ponad ćwierć wieku temu, kiedy zakładaliśmy naszą uczelnię, zauważyliśmy, że dobrych menedżerów nie da się wykształcić w oderwaniu od etyki i od zaangażowania społecznego. Dlatego w nauczaniu kładliśmy silny nacisk także na te obszary. Sądzę, że obecnie udało nam się zrównoważyć twarde i miękkie elementy kształcenia przyszłych liderów. Szkoła biznesu już nie może ograniczać się do skoncentrowanych na efektywności kursów analitycznych i technicznych. Dziś inne, bardziej złożone i wymagające są oczekiwania rynku i ludzi. – powiedział prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego podczas uroczystego ogłoszenia wyników ratingu w szwajcarskim Davos.

Positive Impact Rating a Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego jest znanym w Polsce i na świecie ośrodkiem badań nad etyką biznesu. Dlatego Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych działa pod kierownictwem prof. Bolesława Roka. Uczelnia angażuje się w projekty naukowe i biznesowe z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Także jest współorganizatorem ogólnopolskiego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu. Dlatego prof. Rok jest ekspertem z zakresu CSR, konsultantem i jurorem w konkursach oceniających m.in. innowacje firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Koźmińskim prowadzi się także studia podyplomowe dla menedżerów sustainability wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które ukończyło już 200 specjalistów.

Troska o środowisko wkracza na uczelnie

Uczelnia w trosce o środowisko wprowadza wiele rozwiązań dobrze przyjmowanych przez studentów i pracowników, dlatego m.in. wycofała plastikowe butelki z wodą, a w zamian udostępniła krany z wodą pitną, gdzie można napełniać własne bidony, kafeterie oferują zniżki na kawę nalewaną do własnych kubków wielokrotnego użytku, na terenie uczelni znajduje się stacja rowerów miejskich, a na parkingu dostępne są stanowiska z prądem dla samochodów elektrycznych.

Czym jest Positive Impact Rating?

Positive Impact Rating (ocena pozytywnego wpływu) to wykaz najlepszych uczelni biznesowych. Dlatego oceniane są pod kątem ich społecznej odpowiedzialności i troski o zrównoważony rozwój, przeprowadzany przez studentów i dla studentów. Zatem studenci najlepszych uczelni biznesowych z całego świata ocenili swoje szkoły pod kątem ich pozytywnego wpływu na świat, który wykracza poza ich wkład w biznes i gospodarkę. Do udziału w ratingu zaproszono po 50 uczelni z czołówki rankingów.