W drugim kwartale 2023 roku sektor motoryzacyjny odnotował wzrost sprzedaży, mimo trudności takich jak transformacja w kierunku zeroemisyjnej mobilności oraz skutki pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie. Pomimo tych wyzwań, perspektywa na przyszłość jest optymistyczna, choć wysokie koszty, słabe wyniki finansowe i niepewny popyt stanowią wyzwanie.

Produkcja części motoryzacyjnych rośnie w Europie, zwiększając dostępność surowców i komponentów. Wysoki popyt na części zamiennych oraz duży portfel zamówień przyczyniają się do utrzymania produkcji, mimo niskich bieżących zamówień na samochody.

Wyzwania firm motoryzacyjnych w 2023

Wzrost kosztów działalności stanowi kluczowy problem dla firm produkujących części motoryzacyjne. Wzrosty kosztów odczuwa ponad 95% firm, a rosnące koszty obniżają zyski mimo wzrostu produkcji. Mimo to większość firm przewiduje wzrost wolumenów sprzedaży, a wzrosty produkcji są odpowiedzią na rosnący popyt.

Wzrost rentowności dotyczy jedynie niewielkiej liczby firm, a pandemia znacząco wpłynęła na poziom rentowności producentów części motoryzacyjnych. Firmy podejmują działania inwestycyjne i rozwijają swoje zakłady, aby zwiększyć produkcję i wydajność oraz dostosować się do transformacji sektora.

Produkcja części motoryzacyjnych w ujęciu ilościowym w całej Unii w II kwartale pozostawała na poziomach sprzed pandemii. Trwająca od końca ubiegłego roku poprawa dostępności surowców i komponentów przełożyła się na wzrost produkcji pojazdów. W ostatnich miesiącach w niektórych krajach była ona bliska poziomów sprzed pandemii. Wysoka produkcja znajdowała zbyt mimo niskich poziomów bieżących zamówień na samochody z uwagi na duży portfel zamówień, będący konsekwencją przewagi popytu nad podażą w poprzednich okresach. Do tego utrzymywał się wysoki popyt w segmencie części zamiennych – wyjaśnia Radosław Pelc, analityk sektorowy w Santander Bank Polska.

Popyt na samochody a zmiany w branży

Dystrybutorzy części odnotowując wzrost sprzedaży spodziewają się dalszych wzrostów. Warsztaty samochodowe widzą wzrost liczby klientów i przychodów, choć wzrost kosztów może wpłynąć na osiągane zyski. Mimo to wiele warsztatów planuje inwestycje i rozwój w nadchodzących miesiącach.

Ponad połowa ankietowanych warsztatów zanotowała wzrost przychodów rok do roku, a liczba warsztatów deklarujących większe przychody i wzrost klientów jest podobna. 

Podsumowując, sektor motoryzacyjny wciąż stawia czoła wyzwaniom, ale wzrost sprzedaży, perspektywy na przyszłość oraz inwestycje w rozwój pozostają optymistyczne.

Źródło: Santander Bank Polska