Wyjazdy służbowe są dziś narzędziem pracy ponad połowy polskich firm z sektora MŚP – wynika z badania Diners Club Polska zrealizowanego przez Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. – W nadchodzącym roku aż 61 proc. MŚP za główny cel stawia przed sobą zdobywanie nowych klientów. Wzrost gospodarczy zwiększy rynek podróży służbowych. Polskie MŚP będą coraz częściej wyjeżdżać, a w procesie organizacji podróży mogą jeszcze wiele usprawnić – mówi Katarzyna Fatyga, dyrektor generalna Diners Club Polska.

Badanie „Podróże służbowe i kondycja polskich firm” zostało przeprowadzone na grupie 500 mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Niemal połowa (49 proc.) ankietowanych oceniła sytuację swoich przedsiębiorstw jako dobrą lub bardzo dobrą. 37 proc. wszystkich wskazań stanowiły oceny neutralne. Zaledwie 9 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że sytuacja ich firm jest zła lub bardzo zła. Połowa firm uważa, że w ciągu najbliższego roku ich sytuacja nie zmieni się, a jedna trzecia spodziewa się poprawy.

Średnie firmy najbardziej zadowolone  

Najlepiej swoją kondycję oceniają firmy średnie. 69 proc. przedsiębiorstw z tej grupy uważa, że jest ona dobra lub bardzo dobra, żadne nie oceniło zaś swojej sytuacji jako złej. Co więcej połowa średnich firm w najbliższym roku spodziewa się poprawy.

Tymczasem swoją kondycję jako złą lub bardzo złą oceniło 16 proc. firm małych i 11 proc. mikrofirm. Poprawy spodziewa się co czwarty przedstawiciel małego przedsiębiorstwa.

Jako dobrą lub bardzo dobrą swoją kondycję ocenia 57 proc. firm usługowych, 41 proc.  przemysłowych i 38 proc. handlowych. Większość przedsiębiorców z dwóch pierwszych branż przewiduje, że w ciągu roku ich sytuacja nie zmieni się (odpowiednio 62 i 50 proc.).

Najwięcej wskazań negatywnych odnośnie obecnej sytuacji pochodzi od firm z branży handlowej (13 proc.). Jednocześnie właśnie wśród nich największy jest odsetek przedsiębiorstw, które spodziewają się, że nadchodzący rok będzie lepszy niż obecny – 48 proc.

Podbój nowych rynków i więcej podróży

W nadchodzącym roku firmy zawalczą o nowych klientów. Taki cel wyznaczyło sobie 61 proc. przedsiębiorstw z sektora MSP. Na zdobywaniu nowych rynków skoncentrują się zwłaszcza firmy małe (58 proc.) i średnie (54 proc.). Walkę o klienta zapowiada połowa przedsiębiorców z branży produkcyjnej i usługowej. Te plany powinny przełożyć się na rynek podróży służbowych.

–  Według szacunków biur podróży rynek wyjazdów służbowych urośnie w 2016 r. o 5 proc. Jednak firmy będą starały się optymalizować organizację wyjazdów – będą szukały tańszych ofert i częściej korzystały z tanich przewoźników. Oznacza to że wyjazdów może być więcej, ale wartość związanych z nimi transakcji nie musi się zmienić – wyjaśnia Katarzyna Fatyga.

Obecnie w podróże biznesowe wyjeżdżają pracownicy 53 proc. firm z sektora, w tym reprezentanci niemal każdej średniej firmy (92 proc.). Co ciekawe, podróże służbowe zdarzają się również aż w co czwartej mikrofirmie.

Wyjazdy biznesowe organizują przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową (64 proc.) i handlową (58 proc.). W branży usług wyjazdy są narzędziem pracy co trzeciej firmy (29 proc.). Pracownicy ponad połowy firm wyjeżdżają 2-3 razy w miesiącu lub częściej. W jednej trzeciej przedsiębiorstw wyjazdy służbowe zdarzają się co najmniej raz na tydzień.  35 proc. organizuje wyjazdy raz w miesiącu, a tylko 10 proc. rzadziej. Częstotliwość wyjazdów koreluje z wielkością firmy i branżą, w której działa.

Biznesowa podróż opłacona gotówką

Wyjazdy służbowe najczęściej zdarzają się w średnich firmach. Prawie 70 proc. z nich organizuje je co najmniej kilka razy w miesiącu, w tym co trzecia średnio raz na tydzień. Podróże służbowe najczęściej zdarzają się w branży handlowej i produkcyjnej. Warto odnotować, że aż jedna trzecia przedstawicieli mikrofirm wyjeżdża nawet raz w tygodniu, ale największy odsetek (40 proc.) rzadziej niż raz na miesiąc.

– Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość wyjazdów, zwłaszcza w firmach średnich, może dziwić, że aż 80 proc. MŚP opłaca je gotówką, choć istnieją wygodniejsze formy płatności, jak karta służbowa, pozwalające ograniczyć biurokrację i zaoszczędzić czas – mówi Katarzyna Fatyga.

Najczęściej pracownicy pobierają gotówkę w formie zaliczki – w taki sposób podróże rozlicza 45 proc. firm. Nieco rzadziej delegowany pokrywa wydatki z własnych środków, które następnie refunduje pracodawca (35 proc.) Kartą służbową za podróż płaci 10 proc. przedsiębiorstw – najczęściej małe i średnie – w ten sposób jest opłacana około jedna piąta wjazdów firm tej wielkości.

– Mikrofirmy nie nauczyły się jeszcze posługiwać kartami firmowymi. Ich przedstawiciele najczęściej pokrywają koszty podróży z własnych pieniędzy, a później je rozliczają – mówi Katarzyna Fatyga.

Kartą służbową za podróże płaci 40 proc. firm handlowych i 29 proc. firm produkcyjno-przemysłowych.

W służbową podróż własnym autem

Biznesowe wyjazdy MŚP trwają średnio do dwóch dni. Długość wyjazdów nie zależy od branży, w której działa firma, ale koreluje z wielkością przedsiębiorstw –  w małych i średnich firmach średni czas podróży służbowej jest dłuższy (dwa dni) niż w mikrofirmach, w których wyjazdy trwają zwykle jeden dzień.

Przedstawiciele MŚP w podróż służbową jadą najczęściej samochodem firmowym. Z takiego środka transportu korzysta 55 proc. przedsiębiorstw (40 proc. mikrofim, 50 proc. małych 65 proc. średnich). Aż w jednej piątej firm pracownicy w delegację jadą prywatnym samochodem. Ten środek transportu jest najczęściej wykorzystywany w mikroprzedsiębiorstwach (35 proc.).

Stosunkowo rzadko przedsiębiorcy w biznesową podróż udają się pociągiem (15 proc.) a jeszcze rzadziej samolotem (5 proc.). Z transportu lotniczego korzysta 10 proc. średnich i małych firm.

Ponad połowa firm zatrudnia osobę odpowiedzialną za organizację służbowych wyjazdów. Jednak w co trzeciej firmie jest to jedno z wielu należących do niej zadań. Aż w 45 proc. firm każdy pracownik organizuje swój wyjazd samodzielnie.

– Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z systemowych narzędzi do optymalizacji i samodzielnej rezerwacji podróży służbowej, czyli tzw. self booking tool. Potrafią one filtrować oferty i wybierać dla firm optymalne warianty podróży biznesowej. Najlepszym sposobem na uproszczenie procesu podróży służbowych jest implementacja takich narzędzi systemowych w firmach i wyznaczenie jednej osoby do zarządzania tym obszarem działalności. Dopełnieniem całości może być zastosowanie ujednoliconego instrumentu do finansowania podróży – mówi  Katarzyna Fatyga.

źródło: Diners Club Polska