Home Biznes Polska przyjazna biznesowi. „Raport Doing Business 2015”

Polska przyjazna biznesowi. „Raport Doing Business 2015”

Raport „Doing Business 2015” analizuje, ale też  porównuje warunki prowadzenia biznesu oraz bierze pod uwagę przyjazność jego otoczenia. Tegoroczna edycja zawiera ocenę gospodarek 189 krajów w oparciu o coroczne badania przepisów prawa pod kątem warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria oceny, które stosuje Bank Światowy, to między innymi łatwość, z jaką zakłada się nowe firmy, pozyskuje inwestorów i kredyty,  rejestruje aktywa czy egzekwuje biznesowe kontrakty.

Aby porównać ze sobą różne kraje, warunki prowadzenia w nich działalności gospodarczej są określane poprzez tzw. „wskaźnika DTF”. Wskaźnik umożliwia ocenę w odniesieniu do hipotetycznego państwa, które osiągałoby najwyższe wyniki we wszystkich obszarach (100%). W tym roku Polska uzyskała najlepszy wynik w historii rankingu – wskaźnik ten wyniósł 73,56% i tym samym zajęła 32. miejsce. Tuż przed nami znalazła się Francja, natomiast tuż za nami Hiszpania. Z krajów regionu wyższe miejsca otrzymały jedynie państwa nadbałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa), natomiast niższe: Czechy, Węgry i Słowacja. Wśród krajów Unii Europejskiej najniższe noty uzyskały Cypr i Chorwacja (64 i 65 miejsce).

Bardziej przyjazne otoczenie dla przedsiębiorczości w Polsce to wynik  m.in. zmniejszenia kosztów pozyskiwania energii elektrycznej oraz z ułatwień w zakładaniu nowych firm, uzyskaniu pozwoleń na budowę, handlu transgranicznym i przekazywaniu kapitału. Polska staje się więc coraz lepszym miejscem do prowadzenia biznesu. Przekłada się to na postrzeganie naszego kraju jako odpowiedniego miejsca do lokowania inwestycji, w tym tych o wyższej wartości i jakości.

Wśród dziesięciu gospodarek najbardziej przyjaznych biznesowi znalazły się:

  1. Singapur
  2. Nowa Zelandia
  3. Hongkong
  4. Dania
  5. Korea Południowa
  6. Norwegia
  7. Wielka Brytania
  8. USA
  9. Finlandia
  10. Australia.

Na najniższych pozycjach w rankingu zostały sklasyfikowane państwa afrykańskie: Czad, Sudan Południowy, Republika Środkowej Afryki, Libia oraz Erytrea.

 

źródło: Portal Innowacji oraz PARP