Raport „Doing Business 2015” analizuje, ale też  porównuje warunki prowadzenia biznesu oraz bierze pod uwagę przyjazność jego otoczenia. Tegoroczna edycja zawiera ocenę gospodarek 189 krajów w oparciu o coroczne badania przepisów prawa pod kątem warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria oceny, które stosuje Bank Światowy, to między innymi łatwość, z jaką zakłada się nowe firmy, pozyskuje inwestorów i kredyty,  rejestruje aktywa czy egzekwuje biznesowe kontrakty.

Aby porównać ze sobą różne kraje, warunki prowadzenia w nich działalności gospodarczej są określane poprzez tzw. „wskaźnika DTF”. Wskaźnik umożliwia ocenę w odniesieniu do hipotetycznego państwa, które osiągałoby najwyższe wyniki we wszystkich obszarach (100%). W tym roku Polska uzyskała najlepszy wynik w historii rankingu – wskaźnik ten wyniósł 73,56% i tym samym zajęła 32. miejsce. Tuż przed nami znalazła się Francja, natomiast tuż za nami Hiszpania. Z krajów regionu wyższe miejsca otrzymały jedynie państwa nadbałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa), natomiast niższe: Czechy, Węgry i Słowacja. Wśród krajów Unii Europejskiej najniższe noty uzyskały Cypr i Chorwacja (64 i 65 miejsce).

Bardziej przyjazne otoczenie dla przedsiębiorczości w Polsce to wynik  m.in. zmniejszenia kosztów pozyskiwania energii elektrycznej oraz z ułatwień w zakładaniu nowych firm, uzyskaniu pozwoleń na budowę, handlu transgranicznym i przekazywaniu kapitału. Polska staje się więc coraz lepszym miejscem do prowadzenia biznesu. Przekłada się to na postrzeganie naszego kraju jako odpowiedniego miejsca do lokowania inwestycji, w tym tych o wyższej wartości i jakości.

Wśród dziesięciu gospodarek najbardziej przyjaznych biznesowi znalazły się:

  1. Singapur
  2. Nowa Zelandia
  3. Hongkong
  4. Dania
  5. Korea Południowa
  6. Norwegia
  7. Wielka Brytania
  8. USA
  9. Finlandia
  10. Australia.

Na najniższych pozycjach w rankingu zostały sklasyfikowane państwa afrykańskie: Czad, Sudan Południowy, Republika Środkowej Afryki, Libia oraz Erytrea.

 

źródło: Portal Innowacji oraz PARP