Etyka może iść w parze z wysokimi wynikami w sprzedaży – udowodnili to laureaci VII edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni uroczystej Gali 16 listopada 2015 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka, Prezes Polish National Sales Awards oraz Jacek Rozenek.

Pani Małgorzata Meller została Laureatką Konkursu PNSA w kategorii Menedżer Sprzedaży Bezpośredniej.

Polish National Sales Awards to najbardziej prestiżowy konkurs sektora sprzedaży w Polsce. Jego celem jest nie tylko nagradzanie najlepszych profesjonalistów, ale również promowanie dobrych praktyk i najwyższych standardów etycznych. Dzięki unikalnej metodologii komisja sędziowska, w skład której wchodzą doświadczeni teoretycy i praktycy sprzedaży, w dwuetapowym procesie oceny wyłania laureatów, którzy wykazali się nie tylko najlepszymi wynikami, ale również wykazali się zdolnościami pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności oraz etyką postępowania.