W wielu firmach koniec roku kalendarzowego zbiega się z końcem roku obrachunkowego. Dla wielu przedsiębiorców intensywny czas związany z zamykaniem rocznego bilansu jest jednocześnie dogodną okazją do rzetelnego podsumowania kolejnego etapu w życiu firmy. Bardzo często wraz
z podsumowaniem tego, co już udało się osiągnąć, pojawia się pytanie, co będzie dalej? Jakie działania należy podjąć, aby firma mogła nadal się rozwijać? Myślenie przedsiębiorcy o przyszłości firmy jest zawsze związane z inwestycjami. To dzięki nim pojawiają się większe możliwości i nowe, jeszcze lepsze produkty lub usługi. Korzystają na tym indywidualni konsumenci oraz cała gospodarka.

Inwestycje to konieczność

Inwestycje firmowe są koniecznością i potrzebą każdej firmy. Niezależnie od branży, w której działa firma, realizacja nowych celów jest praktycznie niemożliwa bez środków finansowych. Wyobraźmy sobie np. hotel lub restaurację, w których od dawna nie odnawiano ścian i wyposażenia wnętrz. Czy takie obiekty mają szanse zjednać sobie stałych bywalców i przyciągać nowych klientów? Niestety, na pewno nie. Aby zapewnić właścicielom spodziewane dochody obiekty muszą być doinwestowane – mieć nowe meble, odnowione wnętrza, ciekawą aranżację oraz atrakcyjne dekoracje. Podobnie jest

z innymi firmami, które zajmują się bezpośrednią obsługą klientów. Salon kosmetyczny, czy gabinet lekarski należy wyposażyć w nowoczesne urządzenia, specjalistyczny sprzęt i dobrej klasy środki lecznicze czy kosmetyki. Bez takich inwestycji nie będzie możliwe pozyskanie klientów i odpowiednio wysokich dochodów. Warsztat samochodowy również musi być nie tylko świetnie wyposażony pod względem technicznym, ale również odpowiednio zaaranżowany. To połączenie profesjonalnego wyposażenia z miłą, dobraną do charakteru firmy atmosferą buduje wiarygodność firmy, a także sprawia, że klienci czują się w niej bezpiecznie i komfortowo. W dużej mierze to właśnie decyduje
o tym, czy w przyszłości będą chcieli wracać do firm po kolejne usługi.

Pieniądz rodzi pieniądz

Wielu przedsiębiorców potwierdzi, że taka zasada sprawdza się w biznesie. Pieniądz włożony w inwestycje otwiera przed firmą nowe możliwości, a w dłuższej perspektywie przyczynia się do zwiększenia szans na uzyskanie bardziej satysfakcjonujących dochodów. Każdy przedsiębiorca poważnie myślący o swojej działalności wcześniej czy później staje przed pytaniem – jak znaleźć pieniądze na rozwój? Niestety w dzisiejszych, dość trudnych dla przedsiębiorców czasach, rzadko zdarza się sytuacja, aby środki na nowe inwestycje można było pozyskać z bieżących dochodów. Wysokie koszty prowadzenia działalności firm decydują o tym, że przedsiębiorcy muszą w takich sytuacjach posiłkować się kredytem bankowym.

Banki wychodzą naprzeciw potrzebom

Praktycznie każdy bank działający w Polsce ma w swojej ofercie szeroki wachlarz kredytów dedykowanych przedsiębiorcom. Dotyczy to zarówno kredytów przeznaczonych na działalność stricte inwestycyjną, jak i pomagających w prowadzeniu bieżącej działalności firmy. Różnorodność kredytów, które mogą zostać wykorzystane do sfinansowania inwestycji jest bardzo duża, a właściwy ich wybór zależy jedynie od specyfiki danej firmy i jej konkretnych potrzeb. Odpowiedni dobór finansowania przedsiębiorstwa kapitałem dłużnym – a za taki uchodzą kredyty – to jedna z ważniejszych decyzji przedsiębiorcy. Przemyślany wybór potrafi skutecznie podnieść dynamikę działania firmy w przeciwieństwie do złego wyboru, który może w efekcie przyczynić się do zakończenia działalności. Odpowiedni dobór formy kredytowania inwestycji w stosunku do potrzeb firmy potrafi znacznie obniżyć koszty finansowania oraz zdecydowanie podnieść rentowność przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny

Jak sama nazwa mówi, jest on przeznaczony na finansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym, służących pomnażaniu majątku firmy. Może on zostać wykorzystany na zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez np. zakup maszyn, urządzeń czy samochodów. Możemy nim sfinansować także zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może on wreszcie zostać wykorzystany do zakupu patentów lub licencji oraz na przejęcie innej firmy. Okres kredytowania w zależności od banku może wahać się od roku do 20 lat, pokrywać nawet 100 proc. inwestycji. Dostępny jest w różnych walutach, a jego kwota może sięgać kilku milionów złotych. Udzielenie takiego kredytu związane jest z ustanowieniem odpowiedniego zabezpieczenia na rzecz banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to obecnie chyba najprostszy i najwygodniejszy sposób zarządzania płynnością finansową firmy. Przeznaczony jest do finansowania bieżących potrzeb firmy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykorzystywany jest do krótkotrwałego zwiększania płynności gotówkowej firmy poprzez zwiększenie stanu gotówki pozostającej w dyspozycji firmy. Kredyt ten może zostać wykorzystany na dowolny cel np. pokrycie wydatków stałych, regulowanie bieżących zobowiązań handlowych, finansowanie zakupu materiałów czy usług związanych z bieżącą działalnością. Jego dużą zaletą jest możliwość elastycznego ustalania harmonogramu spłat w zależności od sytuacji firmy oraz możliwość odnawiania praktycznie, co roku bez konieczności spłaty wcześniej całości kredytu. Jego wysokość jest zazwyczaj ograniczona do kilkuset tysięcy złotych.

Kredyt z gwarancją de minimis

Kredyty tego rodzaju są dostępne w ramach programu rządowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać gwarancję na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Wtedy spłaty kredytu dokonuje gwarant, czyli BGK.Przedsiębiorca nie zostaje jednak zwolniony z odpowiedzialności finansowej – musi zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, tyle, że rozlicza się z tych zobowiązań już nie z bankiem kredytującym, tylko z gwarantem. BGK zastrzegł, że udzielana gwarancja może stanowić 60 proc. wartości kredytu. Podstawą udzielenia gwarancji, a w dalszej kolejności kredytu jest zabezpieczenie przez przedsiębiorcę całej transakcji wekslem in blanco.

Trzeba jednak wiedzieć, że są pewne ograniczenia związane z takim kredytem. O przyznanie gwarancji BGK mogą ubiegać się tylko podmioty z sektora MSP, które zatrudniają ściśle określoną dla siebie liczbę pracowników (zgodnie z ustawą z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku mikro firm średniorocznie nie może być ich zatrudnionych więcej niż 10, a w przypadku małej i średniej firmy odpowiednio 50 i 250. Istnieją również jasno sprecyzowane wymogi, co do obrotów firmy. Całkowity obrót roczny mikro firmy nie może być większy niż 2 miliony euro. W przypadku małej firmy maksymalnie może wynosić 10, a średniej 50 milionów euro. Dodatkowo BGK nie udzieli gwarancji dla finansowania produkcji w sektorze węglowym, produkcji pierwotnej produktów rolnych, rybołówstwa oraz zakupu środków transportu. Wysokość jednorazowej pomocy udzielonej w ramach programu nie może też przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro (dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego kwota ta wynosi 100 tys. euro) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Co bardzo ważne, kredyt może być udzielony tylko podmiotowi, który posiada zdolność kredytową i nie znajduje się w Bankowym Rejestrze Klientów Niesolidnych.

Leasing

Leasing to bardzo wygodna i elastyczna forma finansowania możliwości korzystania z maszyn, urządzeń i środków transportu bez konieczności ich zakupu. Zapewnia on firmie nie tylko poprawę płynności finansowej, ale przede wszystkim znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych.

W zależności od tego czy jest to leasing finansowy czy operacyjny, leasingobiorca ma możliwość powiększania kosztów uzyskania przychodów poza ratą leasingową o amortyzację – w przypadku leasingu finansowego – oraz staje się właścicielem przedmiotu leasingu wraz z opłatą ostatniej raty. Leasing umożliwia firmie sfinansowanie nawet do 100 proc. wartości inwestycji netto najczęściej w kwocie nieprzekraczającej 1,5 mln złotych. Dodatkową zaletą jest możliwość elastycznej spłaty rat w zależności od dochodów firmy np. raty kwartalne bądź sezonowe. Okres finansowania inwestycji za pomocą leasingu zazwyczaj nie przekracza kilku lat.

Wsparcie doradcy

Szeroki wachlarz możliwości finansowania inwestycji firmowych nie ogranicza się jedynie do wymienionych powyżej kredytów. By móc zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi na rynku sposobami, warto poświęcić trochę czasu, i umówić się na spotkanie z doradcą finansowym (np. Idea Expert). Jest to doskonały moment na to, aby sprawnie i szybko, w jednym miejscu, zebrać wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Zainwestowany czas skutkuje zazwyczaj nie tylko wyborem najbardziej odpowiedniej formy finansowania inwestycji, ale przede wszystkim odpowiedzią na pytanie – jakich inwestycji i po co, tak naprawdę firma potrzebuje.

Szukając odpowiedniego sposobu finansowania inwestycji warto pamiętać, aby:

  • Uważnie przemyśleć konieczność podjęcia niezbędnych inwestycji oraz wszelkie możliwe sposoby ich finansowania
  • Zapoznać się z szeroką gamą finansowania kapitałem dłużnym dostępnym obecnie na rynku
  • Skorzystać z pomocy doradców finansowych (np. Idea Expert), którzy nie tylko dysponują szeroką wiedzą o wszystkich aktualnych ofertach, ale także służą pomocą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów czy wyborze najlepszego wariantu finansowania inwestycji
    w zależności od profilu działalności firmy
Elżbieta Micigolska – Turczyk, ekspert Idea Expert