Raport PFRN „Nieruchomości – trendy 2014”. Cztery najważniejsze wydarzenia definiujące rynek wtórny w mijającym roku: deregulacja i jej konsekwencje, rosnąca popularność Centralnego Rejestru Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz dalsza profesjonalizacja licencjonowanych pośredników i zarządców nieruchomości.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości podsumowuje przełomowy dla rynku wtórnego 2014 rok i sprawdza jakie konsekwencje dla tego sektora miała deregulacja zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości.

I Deregulacja

Deregulacja zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, a więc zniesienie po 1 stycznia 2014 roku wymogów dotyczących poziomu wykształcenia, odpowiednich kwalifikacji, niekaralności czy przestrzegania standardów zawodowych, postawiła przed rynkiem wtórnym i jego uczestnikami nowe wyzwania. – „Rynek nieruchomości stanął otworem przed osobami, które nie mają wystarczającej wiedzy merytorycznej i praktycznej, a usługi przez nie świadczone są marnej jakości. Powstaje wiele nowych biur, które już po kilku miesiącach znikają. Prowadzą je osoby nieprzygotowane do tej pracy, nieznające realiów panujących w branży. Dla nich liczy się tylko podpisanie umowy z klientem, często np. za obietnicę sprzedaży nieruchomości za wygórowaną cenę” – zwraca uwagę mówi Michał Niewiński, z biura Mieszkanie24.com Nieruchomości w Warszawie.

II Nowa rzeczywistość

Badania, przeprowadzone przez PFRN wśród pośredników i zarządców nieruchomości, nie pozostawiają złudzeń co do oceny wprowadzonych zmian. 55 proc. profesjonalistów zwraca uwagę, że nieetyczne i nieprofesjonalne zachowania zdarzają się obecnie częściej niż przed deregulacją. Jedynie 3 proc. jest przekonanych, że ci, którzy dopiero wchodzą do zawodu utrzymują wysokie standardy, a kolejne 38 proc. zauważa, że obowiązki pośrednika i zarządcy zaczynają wykonywać osoby nieprzygotowane i nieuczciwe. Blisko połowa twierdzi, że zaoszczędzone na nieobowiązkowych w tej chwili szkoleniach i praktykach pieniądze „nowi” angażują w otwarcie biura, nie zważając na brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Jest to tym bardziej niepokojące, że zdaniem 84 proc. badanych konsumenci nie są w stanie ocenić jakości świadczonych usług.

Deregulacja zaskoczyła także klientów biur nieruchomości. 57 proc. ankietowanych przez PFRN obawia się wzrostu liczby nierzetelnych pośredników i zarządców, a 48 proc. czułoby się bezpieczniej, gdyby licencja państwowa, uprawniająca do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, została przywrócona. Również pośrednicy i zarządcy są wobec „nowych” ostrożni. Aż 63 proc. przyjmując nowego pracownika sprawdzi czy posiada on licencję.

III Baza profesjonalistów

Wychodząc naprzeciw obawom i postulatom pośredników i zarządców nieruchomości oraz ich klientów Federacja stworzyła stale powiększający się Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości PFRN, w którym znajdują się osoby posiadające licencje nadawane przez PFRN. – „W rejestrze odnajdziemy nazwiska już ponad 5000 profesjonalistów, absolwentów specjalistycznych studiów podyplomowych i kursów, przed deregulacją legitymujących się licencjami państwowymi. Co ważne liczba ta stale rośnie. Klienci korzystający z dostępnego na stronie internetowej PFRN rejestru mogą być pewni, że osoby, które się w nim znajdują spełniają najwyższe standardy zawodowe, a ponadto stosują Kodeks Etyki Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości” – mówi Leszek A. Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

IV Gwarancja najwyższej jakości

Kolejnym krokiem na drodze do jeszcze większej profesjonalizacji rynku po deregulacji jest wprowadzenie przez Federację systemu nadawania tytułu Specjalisty PFRN w różnych dziedzinach obrotu i zarządzania nieruchomościami. Przyznawany po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu jest potwierdzeniem specjalistycznych kwalifikacji zawodowych osób posiadających Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. – „Jest to dodatkowe zabezpieczenie interesów klientów po deregulacji, kolejny – po Kursach Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości – krok gwarantujący wysokie kompetencje w zawodzie, a także chroniący klientów przed nieuczciwymi i nierzetelnymi praktykami” – zapowiada Leszek A. Hardek.

PFRN - podsumowanie roku 2014

źródło: Polska Federacja Rynku Nieruchomości