Deweloperzy mieszkaniowi z roku na rok uruchamiają coraz więcej inwestycji o charakterze „zielonych osiedli”, a także poszerzają katalog innowacyjnych rozwiązań  budownictwa ekologicznego, a więc energooszczędnego, co w przypadku rynku biurowego od dobrych kilku lat jest już absolutną normą. Tej właśnie idei podporządkowane jest opracowywanie i zastosowanie najnowszych technologii w budownictwie mieszkaniowym.

Celem mieszkaniówka przyjazna środowisku

Wdrażanie rozwiązań ekologicznych nie jest jak wiadomo czymś w rodzaju nowej mody, ale koniecznością wynikającą z obligatoryjnego procesu dostosowywania się krajowych przepisów do unijnego prawa poprzez wdrażanie znanej unijnej dyrektywy 2010/31/UE z 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W efekcie, osiedla mieszkalne mają zużywać coraz mniej energii, co docelowo w nieodległej już przyszłości doprowadzi do budownictwa w pełni zeroenergetycznego. Oczywistą korzyścią dla mieszkańców „zielonych osiedli”, na którą zwracają uwagę eksperci portalu RynekPierwotny.pl, już teraz są spadające salda rachunków za wszelkiego rodzaju media. Jednak najbardziej pożądanym efektem budownictwa ekologicznego i jego zasadniczym celem jest ochrona rodzimego środowiska naturalnego przez zdecydowane ograniczenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery, a przy okazji także spadek zużycia surowców naturalnych.

Jak to się robi?

Budownictwo ekologiczne (często określane też jako zrównoważone) oznacza energooszczędne. Chodzi więc o to, by stopniowo wdrażać coraz więcej technologicznych rozwiązań w coraz większej ilości inwestycji, ograniczających w możliwie maksymalny sposób zużycie dostarczanej z zewnątrz energii przez nowo powstające osiedla mieszkaniowe, przy utrzymaniu maksimum komfortu zamieszkiwania. W jaki sposób jest to możliwe?

Podstawowe rozwiązania ekologiczne powstają już w trakcie projektowania architektury osiedli, zarówno domów jedno- jak i wielorodzinnych. Pierwsze korzyści energooszczędności wynikają bowiem ze specyficznej konstrukcji, odpowiedniej formy architektoniczno-budowlanej, czy wreszcie właściwego umiejscowienia budynków mieszkalnych w terenie – tłumaczą eksperci portalu RynekPierwotny.pl. Ma to służyć jak najlepszej absorbcji, a następnie wykorzystaniu zmagazynowanej energii promieniowania słonecznego.

Kolejna kwestia to gwarancja optymalnego zabezpieczenia termicznego ścian budynków mieszkalnych. Urzędowo regulowane co roku wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowo powstające budynki mieszkalne, w istotnym stopniu dotyczą tej właśnie kwestii. Oznacza to systematyczne podnoszenie kryteriów termicznych dla budynków mieszkalnych, co warunkuje windowanie wymogów izolacji cieplnej, a także nie mniej istotnej kwestii jakości systemów okiennych.

Szczególną wizytówką mieszkaniowego budownictwa ekologicznego już dziś są najnowocześniejsze systemy grzewcze,  najczęściej wykorzystujące energię odnawialną w postaci pomp ciepła, systemów rekuperacji, kolektorów słonecznych, czy też ogniw fotowoltaicznych. Już niedługo powszechnym, acz nie budzącym większego zdziwienia zjawiskiem powinny też stać się przydomowe elektrownie wiatrowe.

Smart home w służbie ekologii

Pojęcia „smart home” czy „smart office” dotyczą innowacyjnych rozwiązań, których głównym zadaniem jest zapewnienie jak najwyższego komfortu zamieszkiwania, w biurach natomiast optymalnych warunków pracy, a w każdym przypadku mają gwarantować maksimum bezpieczeństwa. Chodzi tu więc o zaawansowane technologicznie systemy elektroniczne, obejmujące czujniki, wskaźniki, różnego typu urządzenia sterujące.  Z ich pomocą w prosty sposób za sprawą zdalnego sterowania można zaprogramować i kontrolować temperaturę pomieszczeń, parametry oświetlenia, klimatyzację, system alarmowy, rolety okienne, wyposażenie RTV i AGD, oraz wszelkie sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujące się w inteligentnym mieszkaniu czy biurze.

Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl popularność systemów domu inteligentnego z roku na rok dynamicznie rośnie wśród rodzimych klientów deweloperskich biur sprzedaży. Pytanie, ilu amatorów smart domu zdaję sobie sprawę z faktu, że tego rodzaju rozwiązania pozwalają zaoszczędzić nawet do jednej czwartej energii elektrycznej i grzewczej, doskonale wpisując się do katalogu najbardziej efektywnych rozwiązań ekologicznych budownictwa mieszkaniowego.

Już za kilka lat ekologia standardem

Wprowadzanie z każdym rokiem coraz to bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących budownictwa mieszkaniowego, ma na celu, zgodnie z unijnymi dyrektywami, skorelowanie ekologiczno-energooszczędnych norm z powszechnie obowiązującym w budownictwie standardem.

W dobie wszechobecnego w warunkach sezonu grzewczego smogu, trudno się dziwić determinacji unijnych władz, za którą podąża rodzime ustawodawstwo. W świetle oficjalnych statystyk, mieszkaniówka stanowi dziś źródło aż 40 proc. zanieczyszczenia atmosfery europejskich miast. Najwyższy więc czas na radykalną zmianę takiego stanu rzeczy.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl