Osiedla ekologiczne-na czym zyskują mieszkańcy? Młodzi nabywcy mieszkań szukają inwestycji, które w pełni odpowiadają ich stylowi życia. Większa świadomość środowiskowa sprawia, że obok ceny, metrażu i lokalizacji to właśnie proekologiczna postawa dewelopera jest dla nich istotnym kryterium. Dlaczego certyfikaty środowiskowe zyskują na znaczeniu? Jak wygląda proces certyfikacji? I jakie korzyści niosą ze sobą zielone rozwiązania w przestrzeniach mieszkalnych?

Znalezienie idealnego miejsca do życia to cel, który przyświeca wszystkim osobom, które aktywnie poszukują mieszkań. Z oczywistych powodów ważna jest dla nich cena i lokalizacja inwestycji. Jednak równie duże znaczenie ma dopasowanie wymarzonego „M” do stylu życia jego przyszłych mieszkańców. A ci wykazują coraz większą odpowiedzialność oraz świadomość ekologiczną. Sprawia to, że na znaczeniu zyskuje certyfikacja zrównoważonych osiedli, która w jasny sposób wskazuje potencjalnym nabywcom, jaką postawę wobec ekologii prezentuje deweloper oraz sama inwestycja, a w konsekwencji – ich potencjalne miejsce do życia.

Osiedla ekologiczne wyznacznikiem wartości i stylu życia

Jako mieszkańcy naszej planety, stajemy się coraz bardziej świadomi swojego wpływu na globalną sytuację klimatyczną i środowiskową. To oczywiste, że fundamentem odpowiedzialnych postaw są podejmowane przez nas decyzje. Są one bezpośrednim odzwierciedleniem naszego stylu życia. Zarówno niewielkie, pozornie nieistotne, jak i te, które już na pierwszy rzut oka mają dla nas największą wagę. Do tych ostatnich z całą pewnością możemy zaliczyć decyzję o zakupie mieszkania.

Osiedla ekologiczne-na czym zyskują mieszkańcy?- blok mieszkalny pośród drzew
Osiedla ekologiczne-na czym zyskują mieszkańcy?

Następstwem tak świadomego spojrzenia na świat jest fakt, że osoby poszukujące mieszkań coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę inwestycji, ale również na ekologicznie zorientowaną postawę dewelopera. Pod warunkiem, że jednocześnie odpowiada ich własnej postawie w kwestii troski o środowisko. I tak na znaczeniu zyskuje energooszczędność budynków, budowa z użyciem nietoksycznych materiałów, czy też funkcjonalna architektura. To właśnie jedne z wielu wytycznych, które muszą zostać spełnione przez inwestora, jeśli ten zdecyduje się przystąpić do procesu certyfikacji z zakresu zielonego budownictwa – np.  w międzynarodowym systemie BREEAM.

Znaczenie oficjalnych odznaczeń wzrasta, ponieważ są one dla potencjalnych kupujących klarowną informacją o proekologicznej postawie dewelopera, z którą się identyfikują:

Certyfikacja ekologiczna BREEAM

Projektowanie i budowanie w zgodzie z ekologicznymi certyfikatami dowodzi o odpowiedzialności. Wykazują się nią zarówno architekci, jak i deweloperzy względem środowiska. Przystąpienie do certyfikatu BREEAM wiąże się w końcu z koniecznością spełnienia – na każdym etapie prac – wielu wyśrubowanych norm jakościowych. Pogrupowanych na dziesięć kryteriów. Należą do nich: zarządzanie placem budowy, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport. Ponadto woda, użyte materiały, odpady, ekologia i poszanowanie terenu, zanieczyszczenia oraz innowacja. Jeśli dana inwestycja przejdzie pozytywny audyt kupujący mogą mieć pewność, że zakupione mieszkanie, jak i całe osiedle, spełniają najwyższe normy jakościowe, obejmujące w dużej mierze troskę o środowisko.

Już na etapie zakupu działki deweloper wykonuje szereg specjalistycznych analiz z zaangażowaniem, m.in. ekologów, geologów, czy też ornitologów. Ich ekspertyzy pozwalają inwestorowi ustalić ostateczną wersję projektu. Wykorzystującą szereg zrównoważonych rozwiązań, jak chociażby: uwzględnienie i poszanowanie w jak największym stopniu ekosystemu zastanego na terenie inwestycji, np. poprzez zachowywanie starodrzewia; wykorzystanie do budowy wyłącznie nietoksycznych materiałów; wprowadzenie na teren osiedla systemów retencyjnych, które magazynują wodę opadową; zastosowanie okien trzyszybowych, które pozwalają w jak największym stopniu wykorzystać w naturalne światło. Ponadto termostatów i czujników obecności, zwiększających efektywność energetyczną budynków, a co za tym idzie oszczędność w rachunkach lokatorów; zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla rowerów i wiele, wiele innych.

Osiedla ekologiczne-wytyczne

Kolejny etap certyfikacji zakłada zaangażowanie nie tylko dewelopera, ale również generalnego wykonawcy – w końcu dotyczy bezpośrednio prac budowlanych. Tutaj najbardziej istotne jest zarządzanie odpadami. Ponadto minimalizowanie negatywnego wpływu na otoczenie podczas budowy, m.in.: ograniczenie emisji pyłów, ustalenie odpowiednich godzin prowadzenia prac, unikanie ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych w trakcie budowy. To również takie rozwiązania jak: oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED. Ponadto centralne sterowanie zasilaniem budowy, pozwalające w sposób programowany wyłączać ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie nie przebywają aktualnie ludzie. Na tym etapie realizacji osiedli Skanska możemy zaobserwować również tak innowacyjne rozwiązania jak zasilanie budowy energią wiatrową. Świadome ograniczanie korzystania z energii elektrycznej na rzecz zielonej energii redukuje niekorzystny wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów i ciepła.

Ostatnia faza certyfikacji zbiega się w czasie z oddaniem budynków do użytku mieszkańców. Na tym etapie Skanska przekazuje zarządcy oraz właścicielom lokali specjalnie stworzone instrukcje. Zawierają one przyjazne środowisku rekomendacje, dotyczące prawidłowego użytkowania budynków i części wspólnych osiedla. Ponadto rekomendacje względem doboru „zielonych” elementów wykończeniowych mieszkań. W całym procesie powstawania osiedla aspekt edukacyjny pełni bardzo ważną rolę. To w rękach mieszkańców pozostanie kwestia tego, czy będą chcieli żyć ekologicznie i ekonomicznie.

Osiedla ekologiczne – co zyskują mieszkańcy?

Z całą pewnością wybór certyfikowanych inwestycji niesie ze sobą wiele korzyści. Pierwszą z nich jest oczywiście dokonanie świadomego, proekologicznego wyboru. Następstwem tej odpowiedzialnej decyzji są także oszczędności, będące efektem zastosowania wielu zrównoważonych rozwiązań na terenie całego osiedla. Należą do nich m.in.: stosowanie energooszczędnych systemów LED w częściach wspólnych; termostatów, które umożliwiają zarządzanie ogrzewaniem mieszkania poprzez zdalną regulację temperatury, czy też systemów retencyjnych, które minimalizują zużycie wody z sieci.

Zatem certyfikacje środowiskowe osiedli będą zyskiwać na znaczeniu w najbliższych latach. Będzie to efekt stale rosnącej świadomości ekologicznej potencjalnych nabywców, którzy w dalszym ciągu będą poszukiwali inwestycji w pełni dopasowanych do ich potrzeb. Do ich holistycznego spojrzenia na kwestie komfortu, a w konsekwencji do ich proekologicznego stylu życia.

Źródło: Skanska