Rośnie limit obrotów, po przekroczeniu którego przedsiębiorca przestaje być małym podatnikiem. W roku 2016 będzie on wynosił 5 092 000 zł, a więc będzie o 77 tys. zł wyższy niż w roku bieżącym. Rośnie też limit, uprawniający do rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca, którego obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro, może korzystać z niektórych przywilejów, które są niedostępne dla innych podmiotów. Chodzi np. o możliwość rozliczania się w ramach księgi przychodów i rozchodów, co jest i łatwiejszym, i tańszym rozwiązaniem niż pełna księgowość, wymagana od większych podmiotów. Poza tym mali podatnicy mają do wyboru dwie metody rozliczania VAT, w tym metodę kasową, która umożliwia przesuniecie obowiązku deklarowania obowiązku podatkowego do chwili uzyskania całości lub części zapłaty (ale trzeba to zrobić nie później niż w 90 dni od chwili wydania towaru czy wykonania usługi). Mali podatnicy mają także prawo do rozliczeń kwartalnych w VAT i PIT oraz do jednorazowej amortyzacji do kwoty będącej równowartością 50 tys. euro.

Wyższą kwotę można jednorazowo odpisać

Zgodnie z przepisami, limit ustala się, przeliczając wartość wyrażoną w euro po kursie średnim, ustalonym przez NBP 1 października. Bank centralny dzisiaj ustalił kurs na 4,2437, więc wyższy niż rok wcześniej (wyższy o ponad 6 groszy). W rezultacie wartość limitu idzie w górę do 5 092 000 zł z 5 015 000 zł. A więc ci, którzy w roku bieżącym nie osiągną obrotów rzędu 5,092 mln zł, będą mogli w roku przyszłym korzystać z rozwiązań przysługujących małym podatnikom.

Warto zauważyć, że rośnie także wartość limitu wysokości jednorazowego odpisu. Kwota jednorazowej amortyzacji wynosić będzie 212 000 zł, a więc będzie o 3 tys. zł wyższy niż w roku bieżącym.

Tu warto jeszcze zauważyć, że w przypadku prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, limit obrotów uprawniających do bycia małym podatnikiem, jest znacznie niższy, bo wynosi 45 000 euro. Ale w tym przypadku kwota w przeliczeniu na złote również rośnie i wynosi 190 tys. zł.

Ryczałtowcom też rośnie

Średni kurs euro, ustalony 1 października przez NBP, ma także spore znaczenie dla osób, rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przyszłym roku będą oni mogli nadal korzystać z tej formy rozliczeń, jeśli ich tegoroczne obroty nie przekroczą równowartości 150 000 euro po kursie z 1 października. Biorąc pod uwagę dane z banku centralnego, obecny limit dla ryczałtowców wynosi 636 555 zł, a więc o blisko 10 tys. zł wyższy niż był dla roku 2014.

Niektórzy ryczałtowcy mają także prawo do kwartalnych rozliczeń. Z tego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie osoby, których obroty w poprzednim roku podatkowym (lub przychody spółki) nie przekroczyły równowartości 25 000 euro. Po przeliczeniu na złote limit więc wynosi 106 092 zł.

autor: Marek Siudaj, Tax Care