Minister finansów chce wprowadzić kilka nowych rozwiązań, które mają ograniczyć wyłudzenia VAT. Chodzi m.in. o  ograniczenie płatności gotówkowych, eliminację rejestracji VAT na tzw. słupy, czy składanie deklaracji elektronicznych. To dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji nad najlepszymi sposobami ograniczenia oszustw podatkowych  – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Dotychczasowe działania mające na celu zwalczanie oszustw VAT należy uznać za daleko niewystarczające i nieefektywne. Ograniczenie oszustw to nie tylko większe wpływy do budżetu, o również kwestia bardzo ważna dla przedsiębiorców. Funkcjonowanie nieuczciwych podmiotów na rynku narusza konkurencję i powoduje, że uczciwi przedsiębiorcy są „wypychani” z rynku.  Nieefektywność organów państwa w ściganiu oszustów dotyka również zwykłych przedsiębiorców, którzy nieświadomie uwikłali się w transakcje z oszustami. Organy państwa stosują przeciwko takim nieświadomym podatnikom – uczestnikom nielegalnych transakcji – bardzo surowe środki, często doprowadzając ich przedsiębiorstwa do upadku. W rezultacie konsekwencje finansowe niewydolności aparatu państwowego w zwalczaniu oszustw przerzucane są na podatników. Biorąc pod uwagę ich ogromną skalę (gdzie luka VAT, w której największy udział mają oszustwa szacowana jest na ok. 50 miliardów zł.) niezbędne jest podjęcie działań, które w istotny sposób podniosą skuteczność zwalczania oszustw VAT. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan popiera idee walki z tym zjawiskiem, jednak metody wymagają poszerzonej analizy z punktu ich wpływu na działalność uczciwych podatników.

Zaproponowane rozwiązania stanowią dobry punkt wyjścia do szerszej i bardziej szczegółowej dyskusji na temat optymalnych metod zwalczania oszustw VAT. Oprócz efektywności narzędzi nakierowanych na zwalczanie oszustw istotne jest również to, żeby były one jak najmniej dotkliwe dla zwykłych, uczciwych podatników. Dlatego zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i konieczności podejmowania zdecydowanych działań, Rada Podatkowa ma nadzieję, że w dalszym procesie wypracowywania metod zwalczania oszustw VAT uwzględniony zostanie również głos przedsiębiorców.

 

źródło: Konfederacja Lewiatan