W 2024 roku nietypowo fiskus rozpocznie rozliczanie rocznych zeznań podatkowych za 2023 rok od 15 lutego, a nie, jak do tej pory, od 1 stycznia. Nie oznacza to jednak, że nie mogliśmy złożyć naszych zeznań wcześniej, ale rozpatrywane będą dopiero od tego terminu. 

Nie ulega zmianie ostateczny termin składania zeznań tj. 30 kwietnia 2024 tj. wtorek. 

Księgowi przypominają

„Należy pamiętać, aby dokonać złożenia zeznania podatkowego za każdy rok w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia następnego roku. Niezłożenie zeznania w tym terminie może spowodować nałożenie kary finansowej przez organ podatkowy. Po złożeniu zeznania podatkowego istnieje możliwość dokonania jego korekty – nie wywołuje to sankcji ze strony urzędu skarbowego”, tłumaczy Jakub Kania, Prezes Zarządu spółki EDK Consulting Sp. z o.o. biura księgowego specjalizującego się w rozliczaniu podatków firm i osób indywidualnych.

Freelancing to nie forma opodatkowania, a sposób pracy – wykonywanie zleceń zwykle dla kilku lub wielu klientów. Jak freelancer rozlicza podatki? Różnie. Zwykle ma do dyspozycji 3 możliwości: 

  1. freelancer z działalnością gospodarczą

Jeśli freelancer prowadzi działalność i wystawiał w 2023 roku faktury dla swoich klientów to rozlicza się jak przedsiębiorca, w zależności od wybranej formy opodatkowania:

• Na zeznaniu PIT-36 w przypadku opodatkowania dochodu skalą podatkową (dochody do 120 tys. zł stawka 12%, a nadwyżka ponad ten limit 32%);

• Na zeznaniu PIT-36L, w przypadku opodatkowania dochodu podatkiem liniowym (stawka 19% niezależnie od kwoty dochodu);

• Na zeznaniu PIT-28, w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów.

Freelancer prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w ramach skali podatkowej może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, by uniknąć opodatkowania nadwyżki dochodów powyżej 120 tys. zł stawką 32%. Z rozliczenia z małżonkiem można skorzystać, jeśli pomiędzy małżeństwem istnieje wspólność majątkowa. W takiej sytuacji, dochody małżonków do limitu 240 tys. złotych opodatkowane będą stawką 12%.

Opodatkowanie podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem od przychodów wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem.

  1. Freelancer bez działalności – zatrudniony na etat lub bez etatu

Freelancer, który w 2023 roku pracował na umowę zlecenie lub umowę o dzieło powinien otrzymać od wszystkich swoich klientów osobno deklarację na druku PIT-11. To ważne, aby przy wypełnianiu własnej deklaracji PIT-37 uwzględnić wszystkich klientów. Dla freelancera realizującego wiele zleceń dla wielu klientów to prawdziwe wyzwanie. Niestety, nawet w przypadku nie otrzymania deklaracji PIT-11 od klienta, pracodawcy, freelancer jest zobowiązany do rozliczenia wszystkich swoich dochodów, nawet bez PIT-11 i nawet w przypadku gdy umowa nie została zgłoszona do urzędu przez pracodawcę. 

  1. Freelancer na platformie pośrednictwa pracy

Trzecia możliwość rozliczania dla freelancera to oddelegowanie spraw podatkowych do platformy dla freelancerów. Wyspecjalizowane platformy pośredniczą w umowach i transakcjach pomiędzy zleceniodawcami i freelancerami, naliczając odpowiedni podatek i wysyłając zaliczki do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku freelancer otrzymuje tylko jeden druk PIT-11 z platformy za wszystkie zlecenia i dzieła jakie wykonał w trakcie roku podatkowego. To bardzo wygodna opcja zwłaszcza dla osób pracujących dla wielu klientów. Dodatkowo platforma wystawia faktury VAT dla zleceniodawców, a następnie rozlicza je z freelancerem, dzięki czemu firma otrzymuje fakturę, nie musi przygotowywać umów o dzieło, czy umów zlecenie, co czasami jest decydującym argumentem przy wyborze oferty. 

“Co ważne platforma rozlicza podatki freelancerów z Polski, przy zleceniach nie tylko dla firm krajowych, ale także zagranicznych z całego świata”, mówi Prezes Zarządu Freelancehunt Valentyn Ziuzin. 

“Freelancerzy z innych krajów mogą korzystać z naszej platformy, ale podatek PIT muszą rozliczyć we własnym kraju”, dodaje Valentyn Ziuzin. 

Każdy freelancer podpisuje umowę z serwisem, pozwalającą na rozliczanie jego płatności i podatków. Przykład: https://freelancehunt.com/legalcenter/freelancecontract. Podstawowym dokumentem do rozliczeń finansowych między serwisem a freelancerem jest tzw. PaySlip – międzynarodowy dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia. 

Korzystając z tego rozwiązania polski freelancer otrzymuje na konto już kwotę netto do swojej dyspozycji. Podatki odprowadzane są na bieżąco do fiskusa w formie zaliczek. 

O czym warto pamiętać?

Przypominamy, że zeznanie podatkowe należy złożyć w ustawowym terminie, pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Freelancerzy pracujący dla klientów zagranicznych

Zgodnie z danymi portalu Freelancehunt.com ponad 29% freelancerów zarejestrowanych na tej międzynarodowej platformie, wykonuje prace dla klientów z zagranicy. W takim przypadku konieczne jest wypełnienie PIT-36, a dla przychodów z zagranicy również PIT/ZG. Dodatkowo jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych dołączamy PIT/O. 

Co ważne dla freelancerów obsługujących klientów zagranicznych – platforma Freelancehunt.com daje możliwość wystawiania faktur międzynarodowych bez działalności gospodarczej. Różnią się one oczywiście stawkami podatków VAT. 

Jeżeli rozliczenie podatków spędza Ci sen z powiek, jeśli masz wielu klientów i wiele zleceń w ciągu roku, warto pomyśleć o wygodniejszej formie rozliczeń na ten 2024 rok, a składając zeznanie za 2023 rok nie czekać do ostatniego dnia.