Inflacja: dwie twarze procesu wzrostu cen. Według danych GUS łączna inflacja spada, jednak w odczuciu gospodarstw domowych pozostanie ona nadal wysoka. Wpływ na to ma drożejąca żywność, której ceny mogą jeszcze bardziej wzrosnąć przez grożącą Polsce suszę.

GUS potwierdził szacunek łącznej inflacji w maju. Pozornie informacje podane przez urząd powinny cieszyć. Wzrost cen spowolnił bowiem do 2,9 proc. r/r wobec wzrostu 3,4 proc. r/r przed miesiącem, czy 4,7 proc. w lutym.

Jednak z punktu widzenia konsumentów ten spadek jest w zasadzie niezauważalny. Obecny kryzys to bowiem kombinacja negatywnego szoku podażowego i negatywnego szoku popytowego.

Inflacja: dwie twarze procesu wzrostu cen- kobiety robią zakupy w sklepie.

Odczuwalny wzrost cen

Słaby popyt będzie ciągnął ceny w dół. Jest to już widoczne w cenach odzieży i obuwia, środków transportu, paliw, wyposażenia mieszkania i urządzeń gospodarstwa domowego. Niestety rosną ceny żywności (wzrost o 6,2 proc. r/r). W przypadku, żywności popyt nie jest elastyczny i o trendach cenowych decydują czynniki podażowe, pogodowe i trendy na rynkach rolnych. A tutaj jest jeszcze przed nami ryzyko suszy.

Ograniczenia podażowe silnie wpłynęły również na usługi dla ludności. Mimo, że już otwarto zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, to nadal w tej branży istnieją ograniczenia. W rezultacie ceny tych usług były w maju wyższe aż o 11,4 proc. niż przed rokiem.

Na uwagę zasługuje wzrost cen w grupie „hotele i restauracje” o 6 proc.  r/r w maju. Ceny w branży turystycznej i hotelarskiej będą wypadkową czynników podażowych i popytowych. Już ostatni długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała pokazał, że w wielu polskich ośrodkach turystycznych presja na wzrost cen będzie wysoka.

Sumując te wszystkie czynniki konsumenci w trakcie codziennych zakupów towarów i usług pierwszej potrzeby będą odczuwać wzrost cen. Będą też spodziewać się dalszego ich wzrostu. Warto przy tym zauważyć, że w Polsce wzrost cen jest nadal dużo wyższy niż w całej UE czy strefie Euro, w której majowa inflacja jest bliska zeru.

Źródło: Pracodawcy RP