Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod koniec ubiegłego roku poza krajem przebywało czasowo ponad dwa miliony Polaków. Osoby wyjeżdzające do pracy za granicę planując swój wyjazd najczęściej zaczynają od znalezienia zatrudnienia, mieszkania, organizacji transportu i załatwienia wszystkich koniecznych formalności. Zbyt rzadko natomiast myślą o ubezpieczeniu, a powinny. Przedstawiciele Gothaer TU S.A. podkreślają, że dzięki odpowiedniej polisie zarobkowy emigrant może uniknąć m.in. wysokich kosztów leczenia w szpitalu sięgających nawet kilkadziesiąt tysięcy euro. Sam EKUZ często może nie wystarczyć.

Podjęcie decyzji o pracy poza ojczyzną powinno być poprzedzone solidnym przygotowaniem, aby wyjazd był bezpieczny i nie naraził nas na nieprzewidziane kłopoty. Przeprowadzka do innego kraju wiąże się ze zmianami właściwie we wszystkich dotychczasowych obszarach życia. To dla wielu osób spory stres, którego warto sobie oszczędzić odpowiednio się zabezpieczając. Oczywiście najważniejszym elementem polisy jest ubezpieczenie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, jednak można je uzupełnić o dodatkowe produkty takie jak ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie assistance czy ubezpieczenie bagażu mówi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Do wyboru polisa turystyczna lub NNW

Pod koniec ubiegłego roku poza krajem przebywało czasowo ponad dwa miliony Polaków, czyli o 5,6% więcej w porównaniu rok do roku – wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ślad za wyjazdami, rośnie także zainteresowanie ubezpieczeniami dla wyjeżdżających oraz świadomość zalet takich rozwiązań. Osoby planujące pracę za granicą mogą skorzystać z polisy turystycznej, o ile dostępna jest opcja rozszerzenia ochrony o pracę zarobkową, oraz z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W Gothaer koszty leczenia będące następstwem zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku są pokrywane do maksymalnej kwoty 60 tys. euro. Ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających za granicę do pracy jest dostępne w ramach dwóch produktów „W podróży” i „Na wszelki wypadek”.

Polisa w bagażu emigranta

Standardowy zakres ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków można rozszerzyć o dodatkowe usługi. Najpopularniejsza to ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek m.in. jego kradzieży lub zgubienia przez przewoźnika. Podróżujący do pracy za granicą wykupują również usługę assistance, która pokrywa np. koszt podróży do kraju, jeżeli okoliczności zmuszą nas do wcześniejszego powrotu. – Dla klientów wyjeżdżających za granicę bardzo ważne jest, aby proponowane rozwiązania były maksymalnie proste i odpowiadały na ich realne potrzeby. Najlepiej, żeby ubezpieczenie można było wykupić na dowolny okres i żeby obejmowało całość realnych zagrożeń. Dlatego w naszej ofercie, w ramach ubezpieczenia „W podróży” i NNW „Na wszelki wypadek” mamy specjalny wariant dedykowany osobom wyjeżdżającym do pracy, w tym również do pracy fizycznej – mówi Anna Materny z Gothaer TU S.A.

Dlaczego nie wystarczy EKUZ?

Wyjeżdżając za granicę warto zaopatrzyć się także w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która obejmuje każdego, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Zaletą karty jest to, że jest bezpłatna i umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w państwach UE na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju. Jednak eksperci Gothaer wskazują, że ma ona swoje ograniczenia. Po pierwsze, EKUZ działa tylko w krajach europejskich. Po drugie, każdy kraj ma swoje własne zasady i kryteria udzielania świadczeń medycznych. Zatem za podstawowe w naszym rozumieniu usługi, w innych krajach możemy otrzymać rachunek do zapłaty. Po trzecie, NFZ podkreśla, że EKUZ nie zapewnia pokrycia takich kosztów jak transport medyczny do Polski, transport zwłok czy inne dodatkowe opłaty za leczenie, a także prywatnych wizyt w niepublicznych placówkach zdrowia. Dlatego wyjeżdżając warto zdecydować się na jedną z opcji ubezpieczenia prywatnego.

Wyjazd zagraniczny do pracy to duże wyzwanie. Trafiamy do zupełnie nowego miejsca, musimy się przystosować, zapoznać ze specyfiką funkcjonowania danego kraju. W tym kontekście, zapewnienie sobie spokoju związanego z nieszczęśliwymi wypadkami to duży komfort, z którego warto skorzystać. Zwłaszcza, że koszt rocznej polisy zaczyna się już od 450 zł – podsumowuje Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU S.A


źródło: Gothaer