26 marca 2020 r., pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele służb i instytucji państwowych dyskutowali jak włączyć nowe technologie do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków koronawirusa.

W dyskusji pt. drony udział wzięli przedstawiciele MSWiA, MON, ABW. Także Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Drony – Polska liderem technologii

Polska jako lider technologii dronowych jest przygotowana do wykorzystania najnowszych technologii do wsparcia pracy służb i instytucji i ich koordynację. Dlatego narzędziem umożliwiającym koordynację pracy służb z wykorzystaniem dronów jest system PansaUTM. Dzięki niemu w każdej chwili możemy wykorzystać do realizacji zadań na rzecz zwalczania COVID-19. Już teraz, poprzez aplikację DroneRadar zintegrowaną z PansaUTM operatorzy dronów w całej Polsce mogą zadeklarować gotowość do walki z COVID-19.

– Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie jest przygotowana na powszechne wykorzystanie dronów. Zwłaszcza do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19. akże wdrażanie projektów biznesowych opartych na bezzałogowych statkach powietrznych. Obecna sytuacja zatem pokazuje, jak perspektywiczne jest lotnictwo bezzałogowe.

– Powiedziała pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i Programu CEDD, Małgorzata Darowska.

Drony a rządowy program Żwirko i Wigura

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi skoordynowane działania. Są zatem skupione wokół rządowego programu Żwirko i Wigura, którego celem jest rozwój zastosowań bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w gospodarce. Dziś, w związku z pandemią koronawirusa, pojawiła się możliwość wykorzystania tych urządzeń w walce z COVID-19.

By zaawansowane operacje dronowe mogły być realizowane, potrzebne są dwie rzeczy. Jedna to infrastruktura, która pozwala zarządzać ruchem i interakcjami statków powietrznych załogowych i bezzałogowych. Druga to regulacje prawne. Polska jest liderem w obu tych obszarach. Dlatego w obecnej sytuacji jesteśmy w stanie umożliwić wszystkim posiadającym do tego potencjał użycie dronów do pomocy w sytuacjach spowodowanych przez COVID-19.

Priorytet: drony

Priorytetem Ministerstwa Infrastruktury było stworzenie warunków prawnych i wdrożenie infrastruktury umożliwiającej zarządzanie ruchem dronów. Dzięki zaplanowanym i skoordynowanym działaniom Polska posiada operacyjną infrastrukturę wspierającą zarządzanie ruchem bezzałogowych statków powietrznych (U-space). Zatem pozwala to na uruchomienie na terenie całego kraju usług z wykorzystaniem dronów, w tym związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19.

PansaUTM w służbie publicznej

Polska koncepcja operacyjna koordynacji lotów dronów PansaUTM i infrastruktura do zarządzania ruchem dronów to pierwsze w Europie narzędzie do zbierania i zarządzania danymi potrzebnymi do realizacji usług z wykorzystaniem dronów. Dlatego gwarantuje to Polsce zarządzanie usługami i kontrolę danych w obszarach krytycznych funkcjonowania państwa. Tym samym Polska staje się wiodącym krajem na cyfrowej mapie świata.

Technologia cyfrowa PansaUTM może być w bardzo krótkim czasie zintegrowana z państwowymi rejestrami, takimi jak eObywatel, czy 112.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest gotowa do systemowego, skoordynowanego dopuszczenia na terenie całej Polski lotów dronów do wsparcia pracy służb. Drony mogą być też używane przez firmy do wykonywania zadań wstrzymanych z powodu niedostępności personelu. Także tych, które pozwolą przygotować zakłady pracy do przestawienia się na nowe tory po epidemii, np. dokonując inwentaryzacji.

Współpraca rządu i strony prywatnej w obszarze dronów dla zwalczania pandemii koronawirusa.

Osiągnięcia Polski w dziedzinie budowy infrastruktury dla dronów są wynikiem wieloletniej współpracy strony publicznej i prywatnej. Umożliwia to szybkie połączenie sił w celu zwalczania skutków COVID-19:

Potencjał społeczności dronowej – operatorzy

W Polsce jest już ponad 16 tysięcy osób posiadających świadectwo kwalifikacji wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Są one upoważnione do realizacji operacji komercyjnych, w zasięgu wzroku operatora lub bardziej skomplikowanych – poza zasięgiem wzroku operatora. Także działa też około 100 ośrodków szkoleniowych nadzorowanych przez Prezesa ULC.

Regulacje prawne

Od 31 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązują jedne z pierwszych w świecie regulacje, które pozwalają na elastyczne wykonywanie zaawansowanych lotów specjalistycznych, czyli lotów poza zasięgiem wzroku operatora (tzw. BVLOS) oraz automatycznych. 1 lipca 2020 roku zaczną obowiązywać dronowe przepisy unijne, ale ich zastosowanie ogranicza się jedynie do lotnictwa cywilnego, nie obejmując zatem lotów związanych z zarządzaniem kryzysowym, objętych regulacjami krajowymi.

Źródło: PAP