Odbudowa gospodarki wspólnymi siłami to najlepsza decyzja wszystkich państw. Początek 2020 roku w historii świata zostanie zapisany jako okres globalnej walki z wirusem. Pandemia przez swoją mobilność rozprzestrzenił się na niespotykaną dotąd skalę. Według prognoz w najbliższych dniach liczba zachorowań przekroczy 200 tys. osób na całym świecie.

W związku z tym wszystkie rządy na świecie podejmują działania, by ta liczba nie zwiększyła się w znaczący sposób. Jednocześnie oznacza to bezprecedensowe skutki dotyczące zmian w życiu, jak i w gospodarce. W całej Europie ludzie walczą o to, by związać koniec z końcem. Potrzebujemy natychmiastowej wspólnej reakcji.

Odbudowa gospodarki - wspólne działania Europy - obrady parlamentu Europejskiego, sala, a w niej kobiety i mężczyżni debatują i głosują
Odbudowa gospodarki – wspólne działania Europy

Odbudowa gospodarki – oświadczenie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego

„Wszystkie europejskie rządy i instytucje są uważnie obserwowane przez obywateli. Nie możemy opóźnianiać potrzebnych działań, jesteśmy współodpowiedzialni za szybką reakcję”. Przede wszystkim powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, koncentrując się na planie odbudowy gospodarki. Musimy pomóc w rekonstrukcji naszych gospodarek, chronić nasze aktywa, a jednocześnie przywrócić miejsca pracy i możliwości wzrostu. Musimy to zrobić razem. Nikt nie może myśleć o zrobieniu tego w pojedynkę. Ponadto potrzebujemy nowego planu Marshalla, ale tym razem finansowanego przez Europę. To oczywiście niesie ze sobą wyzwania, ponieważ musimy to zrobić razem i w duchu silnej solidarności”.

„W swoim dzisiejszym przemówieniu mówiłem szefom państw i rządów o potrzebie wyjścia z tego kryzysu dzięki współdziałaniu wspólnoty europejskiej. Musimy wyjść z tego kryzysu z silniejszą i bardziej wspólnotową Europą, podejmującą wspólnie wysiłek. Innymi słowy jest to szczególnie ważne dla tych krajów, które nie mogą sobie pozwolić na sprostanie obciążeniom wynikającym z wysiłków na rzecz odbudowy poprzez powiększanie deficytu”.

„Podsumowując zdecydowanie popieramy obligacje na rzecz ożywienia gospodarczego jako narzędzie finansowania tej odbudowy. Odbudowa gospodarki musi ruszyć jak najszybciej, przedstawiliśmy już ambitne propozycje, ale myślę, że dziś przywódcy będą musieli być jeszcze bardziej ambitni”.

Źródło: europarl.europa.eu