20 kwietnia 2016 w Warszawie już po raz drugi odbyła się konferencja Polish-Swiss Innovation Day. Organizatorami wydarzenia byli Ambasada Szwajcarii w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.

Celem konferencji jest kontynuacja dialogu pomiędzy Szwajcarią a Polską w zakresie innowacji w wielowymiarowych aspektach, wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń, które mają szansę zaowocować realną współpracą pomiędzy naszymi krajami.

Jak podkreśla w wywiadzie Andrej Motyl, Ambasador Szwajcarii w Polsce, w ekonomicznym aspekcie innowacja to stałe ulepszanie produktów, a kontekście edukacyjnym – permanentne samodoskonalenie. Polacy więcej uwagi poświęcić połączeniu teorii z praktyką. Niezwykle ważna jest współpraca ekspertów ze świata nauki z ekspertami ze świata biznesu.