Hiszpańska gospodarka, mimo przedłużającej się sytuacji patowej na scenie politycznej, odnotowała bardzo solidny wzrost w pierwszej połowie 2016 roku. Wedle danych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacyjności, w I kw. tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 0,8 proc., zaś II kw. osiągnął 0,7 proc., co przekłada się na wzrost PKB o 3,2 proc. w stosunku rocznym.

„Stanowi to silną przesłankę, by przewidywać dalszą, stopniową odbudowę hiszpańskiej gospodarki”, powiedział Wiceprezes Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Marcin Grodzki. „Ten pozytywny trend został obecnie potwierdzony przez hiszpański rząd, który zwiększył przewidywany w kwietniu wzrostu PKB za 2016 rok z 2,7 proc. na 2,9 proc.”, zauważył M. Grodzki.

„Jednocześnie nie można wykluczyć negatywnego wpływu Brexit-u na gospodarkę Hiszpanii”, komentuje M. Grodzki. Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki, w mailu przesłanym 29.07.2016 po konferencji prasowej, stwierdziło przewidywany spadek dynamiki wzrostu gospodarczego z 2.4 proc. na 2.3 proc. w 2017 roku. Problemem pozostaje również wyższy niż zakładano deficyt budżetowy, który osiągnął 5,1 proc. Na piątkowej konferencji prasowej w Madrycie, p.o. Ministra Gospodarki, Minister Luis de Guindos stwierdził, iż nowy plan, który właśnie zaczyna realizować Hiszpania, mający prowadzić do zmniejszenia deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, jest możliwy do zrealizowania do 2018 roku.

Dane Instytutu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (EPA) pokazują, że ożywienie gospodarcze wpłynęło pozytywnie na rynek pracy. Wskaźnik bezrobocia spadł do 20 proc. w drugim kwartale, co jest najlepszym wynikiem od prawie sześciu lat.

Dalszy zwyżkowy trend w eksporcie z Polski do Hiszpanii

„Odnotowaliśmy wzrostowy trend w wymianie handlowej między Polską i Hiszpanią”, podkreśla Marcin Grodzki, Wiceprezes PHIG.
W pierwszych pięciu miesiącach 2016 roku, wymiana handlowa pomiędzy Polską a Hiszpanią osiągnęła 3,7 mld euro, o 5,7 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.
Polski eksport do Hiszpanii wzrósł o 4,2 proc. do 2 mld euro, natomiast import z Hiszpanii wzrósł o 7,7 proc. osiągając 1,6 mld euro. Saldo wymiany handlowej pozostaje pozytywne dla Polski i po pięciu miesiącach wynosi 431 mln euro.

W polskim eksporcie do Hiszpanii w dalszym ciągu dominują przede wszystkim urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz części i podzespoły do samochodów, samolotów i łodzi. Polska eksportuje także produkty chemiczne, tworzywa sztuczne, wyroby z metalu oraz gotowe produkty spożywcze, napoje, alkohol i tytoń.

Dobre wyniki dla całości hiszpańskiego eksport w okresie styczeń-maj 2016

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) informuje, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 roku (styczeń – maj) hiszpański eksport wzrósł o 2.4 proc (r./r.) osiągając 105,36 mld euro, co stanowi historyczny rekord skumulowanej wartości eksportu dla tego okresu.

W pierwszych pięciu miesiącach 2016 roku (styczeń – maj) odnotowano w stosunku rocznym wzrost eksportu w najważniejszych sektorach:

• środków produkcji (inwestycyjnych dóbr kapitałowych), stanowiących 19.9 proc ogółu eksportu, wzrost o 4.8 proc;
• motoryzacyjnym, stanowiącym 18.8 proc ogółu eksportu, odnotowano silny wzrost w stosunku rocznym o 12.8 proc;
• żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, stanowiącym 17.3 proc ogółu eksportu, wzrost o 6. 4 proc
• chemicznym, stanowiącym 14.5 proc ogółu eksportu, zwiększenie o 0.9 proc.

„2.4 procentowy wzrost w maju skumulowanej wartości hiszpańskiego eksportu, ukazuje gospodarkę Płw. Iberyjskiego w korzystnym świetle, zwłaszcza, jeśli porównamy z 0.6 procentowym spadkiem eksportu dla Unii Europejskiej jako całości”, komentuje Z. Gołębiewska, PHIG.

Jednocześnie dane dla hiszpańskiego eksportu korzystnie wypadają w porównaniu z dynamiką głównych rynków europejskich: Niemcy osiągnęły 1.5 procentowy wzrost wartość eksportu r/r., Włochy 0.1 procentowy, podczas gdy Francja zanotowała spadek o 0.1 proc.

Głównym odbiorcą hiszpańskich towarów pozostają kraje Unii Europejskiej (66.9 proc całego eksportu), przy czym wartość sprzedanych dóbr wzrosła o 5.5 proc r/r.

Eksport do krajów strefy euro stanowi obecnie 52.1 proc całości i wzrósł o 5.3 proc, zaś do pozostałych krajów Unii zwiększyła się o 6.3 proc.
Najwięcej wzrósł eksport do Niemiec, bo o 2.4 proc (samochody i motocykle, owoce, warzywa), Wielkiej Brytanii o 0.7 proc (samoloty, samochody i motocykle), Belgii o 0.6 proc (samochody, motocykle, olej i produkty pochodne) oraz Włoch 0.5 proc.

 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza