Hiszpańska gospodarka, mimo przedłużającej się sytuacji patowej na scenie politycznej, odnotowała bardzo solidny wzrost w pierwszej połowie 2016 roku. Wedle danych opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacyjności, w I kw. tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 0,8 proc., zaś II kw. osiągnął 0,7 proc., co przekłada się na wzrost PKB o 3,2 proc. w stosunku rocznym.

„Stanowi to silną przesłankę, by przewidywać dalszą, stopniową odbudowę hiszpańskiej gospodarki”, powiedział Wiceprezes Polsko Hiszpańskiej Izby Gospodar