20 kwietnia 2016 w Warszawie, już po raz drugi odbyła się konferencja poświęcona innowacjom- Polish-Swiss Innovation Day. 

Szwajcaria od kilku lat przoduje w rankingach innowacyjności. Z kolei Polski rząd ogłosił, że zwiększenie innowacyjności kraju jest dla niego priorytetowe. Celem Polish-Swiss Innovation Day jest rozwijanie platformy dialogu na temat innowacyjności pomiędzy Szwajcarią a Polską, podkreślając tym samym rolę sektora prywatnego w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz sprzyjała networkingowi, który być może zaowocuje w przyszłości realną współpracą.

Bartosz Łopiński, Prezes Zarządu Billennium tłumaczy, że firma od wielu lat współpracuje z przedsiębiorstwami szwajcarskimi i bardzo chętnie zaangażowała się w inicjatywę, jaką jest Polish-Swiss Innovation Day.

Organizatorami wydarzenia była Ambasada Szwajcarii w Polsce,  Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.