Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w marcu nieznacznie wzrósł.

Raport przygotowany został przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Przez niemal całą drugą połowę ub. r. liczba ogłaszanych w Internecie ofert pracy szybko malała. W całym I kwartale br. wakatów nawet przybyło, choć niedużo.

Najwięcej pracy w centralnej Polsce i na Śląsku

Nowych ogłoszeń o pracy w marcu przybyło w województwach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia, podczas gdy w województwach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia wystąpiły głównie spadki. Relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń o pracy przybyło w woj. mazowieckim, łódzkim oraz śląskim. Największe spadki wystąpiły w woj. lubuskim, świętokrzyskim oraz opolskim.

Delikatny optymizm w obrębie nauk społecznych i pracy fizycznej. W obszarze nauk ścisłych konkurencyjnie

Po ostrych spadkach obserwowanych w drugiej połowie ub. r., liczba wakatów ogłaszanych dla absolwentów nauk społecznych lub prawnych oraz zawodów związanych z pracą fizyczną począwszy od stycznia br. nieznacznie wzrasta. Spadki w zawodach usługowych wyhamowały. Zaś w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych liczba wakatów wciąż maleje od czerwca ub. r.

Popyt w górę, sprzedawcy potrzebni coraz mniej

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych trudna sytuacja panuje w zawodach związanych z reklamą i grafiką oraz sprzedażą. Obserwowane w tych kategoriach spadki mają charakter strukturalny. Liczba ukazujących się na stronach portali rekrutacyjnych ogłoszeń dla tych zawodów ustawicznie maleje od 2018 r. Skala zatrudnienia sprzedawców jest wprawdzie nadal duża, a ekspansja fiskalna i napływ uchodźców wspierając popyt krajowy zwiększa zapotrzebowanie na sprzedawców, ale sprzedaż internetowa i samoobsługowe kasy fiskalne powoli to zmieniają.

Przypadki HR i call center

Ogłoszeń dla przedstawicieli tego zawodu jest o połowę mniej niż przed rokiem. Relatywnie duże spadki notujemy w call center. W marketingu, administracji biurowej, finansach i ekonomii oraz nieruchomościach w ostatnich kilku miesiącach spadki wyhamowały, a liczba ogłoszeń waha się wokół stabilnej wielkości. Pozytywnie wyróżnić można oferty pracy w pracy dotyczącej zakupów firmowych, gdyż spowolnienie gospodarki nie przyczyniło się do większych spadków w tej kategorii. Wzrost w ubiegłym miesiącu odnotowano w przypadku pracy dla prawników.

B+R także w dół

Wyjątkowo ostro w stosunku do wartości sprzed roku zanurkowała liczba wakatów dla przedstawicieli badań i rozwoju, programistów oraz handlu internetowego. Pandemiczny bardzo dynamiczny rozkwit ofert pracy dla programistów obecnie poddawany jest korekcie spadkowej, a tendencje w internetowych ofertach pracy dla zawodów IT prawdopodobnie powrócą na ścieżkę długofalowego sukcesywnego, a nie gwałtownego wzrostu.

Spadek w budownictwie oraz inżynierii jest nieco mniejszy. Pozytywnie wyróżnić można kategorie ofert związanych z BHP i ochroną środowiska. W mniejszym stopniu ucierpiały one z powodu spowolnienia gospodarki.

Tutaj się powodzi

Najlepsza sytuacja pozostaje w administracji teleinformatycznej, w której dekoniunktura przyczyniła się do spadków najpóźniej spośród wszystkich obserwowanych kategorii ofert. W związku z tym liczba publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu dla tego typu pracowników nadal pozostaje znaczna.

W zawodach usługowych w I kwartale br. najlepszą sytuację notujemy w turystyce. Poza znacznymi fluktuacjami od ponad dwóch lat obserwujemy w tej kategorii sukcesywny wzrost liczby ogłoszeń o zatrudnieniu. Ponadto, liczba wakatów ogłoszonych w marcu br. wzrosła i była zbliżona do maksimum historycznego, który odnotowano we wrześniu ub. r.

Istotna różnica polega na zmianach długofalowych

Stosunkowo dobrą sytuację notujemy również w branży edukacyjnej, którą koniunkturalne spadki nie dotknęły prawie w ogóle. Po pandemicznych wzrostach napływ wakatów wyhamował i ich liczba już ponad rok oscyluje wokół stałego poziomu.


Koniunktura – zegar rynku ofert pracy. Źródło: Barometr Ofert Pracy, Katedra Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych

Gorsza koniunktura panuje w logistyce, pomimo długofalowych optymistycznych perspektyw rozwojowych tego sektora w Polsce.

Podobna koniunkturalna sytuacja panuje w branży medialnej. W branży medialnej od 2019 r. obserwujemy załamanie trendu wzrostowego, po którym za wyłączeniem fluktuacji koniunkturalnych liczba ogłoszeń ustawicznie maleje.

Autor: Robert Pater i Herman Cherniaiev