16 miliardów na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu

Trzy lata temu wielu z nas zastanawiało się, co to jest ESG. Teraz mamy już tę wiedzę. Nadszedł czas na skuteczne narzędzia i praktyczne zastosowanie tych zasad. Środowisko jest kluczowym elementem ESG, a ostatnio bezpieczeństwo energetyczne wyszło na pierwszy plan. Mówimy o stabilności systemu energetycznego, także w kontekście biznesu. Musimy szukać innowacji, a nasz Fundusz będzie dysponował 16 miliardami złotych na transformację energetyczną i adaptację do zmian klimatu, wspierając m.in. geotermię. Kiedy działamy razem, sukces jest murowany – powiedział Sławomir Mazurek, Wiceprezes NFOŚIGW podczas otwarcia III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

Ekologia, Społeczeństwo, Gospodarka – te trzy filary zrównoważonego rozwoju stanowią główny temat corocznego Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu, na którym eksperci i liderzy biznesu dyskutują o kluczowych kwestiach wpływających na przyszłość i odpowiedzialność przedsiębiorstw. III Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się 4 grudnia na PGE Narodowym.

Wśród poruszonych tematów znalazły się wyzwania związane z obowiązkiem raportowania ESG dla MŚP. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wyraził zaniepokojenie tym, jak te wymogi mogą wpłynąć na stabilność małych i średnich przedsiębiorstw, podkreślając ich potencjalne ryzyko zamykania. Poruszył również problematykę działań ZUS, co wzbudziło ożywioną dyskusję o naruszeniach praw konstytucyjnych.

Czeka nas realne ryzyko zamknięcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu rosnących wyzwań rynkowych, gdzie duże korporacje, dysponujące obszerną wiedzą i zasobami, mogą dominować nad mniejszymi graczami. Największe obawy wśród przedsiębiorców budzi eskalacja kosztów operacyjnych, takich jak energia, płace, czy ubezpieczenia społeczne. Mimo, że obecnie firmy radzą sobie z tymi wyzwaniami, to nadchodzi fala nowych problemów, związanych z wymogami raportowania ESG, które mogą zagrozić stabilności całej gospodarki. Te wymogi, dotykające wszystkich – od małych sklepów po warsztaty, generują dodatkowe koszty, które obciążają zarówno przedsiębiorstwa, jak i szerszą ekonomię. Niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków, by uniknąć sytuacji, gdzie koszty raportowania ESG doprowadzą do zamknięcia wielu MŚP, co mogłoby nieproporcjonalnie korzystać dużym korporacjom – mówił Adam Abramowicz.

Ponad 30 rekomendacji ESG dla nowego rządu: Perspektywa naukowa i biznesowa

Kongres rozpoczął się od zaprezentowania kluczowych rekomendacji dla nowo rządzących w Polsce w zakresie ESG, opracowanych przez grupę naukowców i liderów biznesu.

Wśród ekspertów, którzy przyczynili się do opracowania rekomendacji, znaleźli się między innymi Prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH; Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze; Artur Beck, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei, a także przedstawiciele czołowych instytucji i firm, takich jak PKO BP, BNP Paribas, Polska Izba Recyklingu, HM, GPW, KPMG, City, Deloitte, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Mastercard Polska i Europa Centralna, Wiśniowski, Kancelaria WNKM, PKO SA, PZU, mBank, i Santander.

Ponad 30 rekomendacji dla nowego rządu dotyczyło tworzenia strategii dekarbonizacji i polityki klimatycznej, zalecając szybką aktualizację planów dla sektorów energetycznych, budowlanych i transportowych. Rekomendacje te podkręslają ważność dialogu, współpracy i transparentności w polityce klimatycznej, wskazując na konieczność rozwoju technologii i innowacji. Podkreślały również rolę Polski w Unii Europejskiej oraz promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych, zwracając uwagę na potrzebę dostosowania do zmian gospodarczych i demograficznych oraz zarządzanie wpływem technologii na rynek pracy i społeczeństwo.

Zgodnie z przekonaniami współautorów, realizacja tych rekomendacji przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego oraz wzmocnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co będzie miało kluczowe znaczenie w obliczu globalnej konkurencji i wymagań rynkowych. https://polskamocbiznesu.pl/articles/rekomendacje-naukowcow-i-liderow-biznesowego-dla-nowego-rzadu-w-zakresie-esg

Zrównoważony rozwój w UE: Wizja dekarbonizacji i liderstwa europejskiego w ESG

Bartek Czyczerski z Forward Global, który poruszył temat celów UE w kontekście europejskiej ery ESG. Mówił o wyzwaniach i szansach związanych z dekarbonizacją i roli Europy jako lidera w tych działaniach.

Zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko dekarbonizacja. To kompleksowa wizja, która obejmuje nie tylko aspekty środowiskowe, ale także społeczne i ekonomiczne. Unia Europejska wyznaczyła kierunek w tej dziedzinie, stając się liderem, który pokazał, że ambitne cele zrównoważonego rozwoju są osiągalne. Inne globalne potęgi, jak Chiny, również podążają tą drogą, korzystając ze swojej skali i rynku do wsparcia ekspansji zagranicznej. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych kładzie się nacisk na elastyczność i rozwijanie przedsiębiorczości. Jest to wyzwanie dla Europy, która w wielu obszarach doświadcza konkurencji, ale równocześnie stanowi szansę na dalsze innowacje i rozwój zrównoważony – skomentował Czyczerski


Ekologia

Kongres realizowany był w podziale na trzy studia zgodnie z tematyką ESG. Studio E skoncentrowało się na ekologicznych aspektach zrównoważonego rozwoju, prezentując serię dyskusji i prezentacji od ekspertów i liderów branży. Na tej scenie poruszane były takie tematy, jak wpływ celów klimatycznych na zrównoważony rozwój Polski, ewolucja sektora motoryzacyjnego w kontekście strategii ESG, zmieniające się trendy w zakupach usług transportowych, a także rola gospodarki obiegu zamkniętego w racjonalnym wykorzystywaniu surowców naturalnych. Dyskutowano również o ekologicznych usługach publicznych w kontekście dostawy energii i wody, odbioru i zagospodarowania odpadów, potencjale ciepła systemowego w dążeniu do neutralności klimatycznej, bezpieczeństwie dostaw żywności i wody w obliczu zmian klimatycznych oraz o kluczowej roli energetyki wiatrowej w Polsce.

Według Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland i Przedstawiciela UNOPS w Polsce, Polska stoi przed wyzwaniami w kontekście energetyki opartej na węglu oraz w negocjacjach dotyczących polityki klimatycznej. „Polska pozostaje w tyle, szczególnie w negocjacjach klimatycznych, często z powodu zideologizowanej dyskusji wokół systemu handlu emisjami (ETS) i braku efektywnej reprezentacji w kluczowych rozmowach. Mówimy tu o kwocie 309 miliardów euro do 2030 roku. Kluczowe jest również używanie wytycznych WHO odnośnie jakości powietrza i konieczność dialogu w biznesie” – podkreślił Wyszkowski.

Społeczeństwo

Scena Społeczna skupiła się na zagadnieniach odpowiedzialności społecznej, stając się miejscem intensywnych debat i dyskusji na tematy związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowiem publicznym, rolą samorządów oraz integracją społeczną i ekonomiczną.

W szczególności, sesje takie jak „Sport i work-life balance – trendy i oczekiwania społeczne”, „Fake newsy medyczne – nowa choroba cywilizacyjna?” czy „Sztuka przekazu – współczesny film, współczesny twórca” oferowały świeże perspektywy na codzienne wybory i wyzwania. Ważnym elementem był również wpływ fałszywych informacji na zdrowie publiczne, co podkreślało znaczenie edukacji i świadomości w dzisiejszym zinformatyzowanym świecie. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Aleksandra Gajewska, Posłanka na Sejm, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Julia Kamińska, aktorka, które dyskutowały na temat różnorodności i równowagi w miejscu pracy.

Katarzyna Cymerman, Dyrektor HR w Microsoft Polska, podczas swojego wystąpienia na Scenie Społecznej zwróciła uwagę na znaczenie równości płci w miejscu pracy. „Jesteśmy świadomi, że nasza firma wywołuje trendy w społeczeństwie. Wdrożyliśmy dodatkowe urlopy dla mężczyzn, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem wśród naszych pracownic. Jednak zrównanie różnic płci wymaga czasu i zaangażowania. Zauważamy rozwarstwienie już na etapie edukacji podstawowej, a brak wsparcia ze strony nauczycieli tylko pogłębia problem. Kiedy próbowaliśmy zniwelować różnicę w zatrudnieniu, odczuliśmy brak żeńskiego elementu, szczególnie wśród absolwentek szkół technicznych” – powiedziała Cymerman – „To wymagało wielu badań i tworzenia nowej świadomości równości. Gdy problem został zniwelowany, skupiliśmy się na stworzeniu systemu szkoleń dla budowania zróżnicowanych zespołów. To lata pracy nad programem i systemem, aby wypracować warunki pracy w zrównoważonym środowisku. Używanie feminatywów w procesie rekrutacyjnym jest kluczowe, nawet jeśli większość rozmów odbywa się po angielsku. Włożyliśmy wiele wysiłku, aby w opisach stanowisk pojawiały się wersje żeńskie, zachęcając tym samym kobiety do aplikowania” – dodała

Gospodarka

Na Scenie G „Gospodarka” Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, uczestnicy mieli okazję zgłębić współczesne wyzwania i szanse stojące przed biznesem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Sesje skupiały się na strategiach i innowacjach niezbędnych dla budowania silnych organizacji w XXI wieku, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany rynków oraz rosnące znaczenie aspektów środowiskowych, społecznych i zarządzania.

Jednym z głównych tematów były metody adaptacji przedsiębiorstw do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej oraz zwiększania ich odporności na przyszłe wyzwania. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci, którzy dzielili się wiedzą o nowych modelach finansowania zrównoważonego rozwoju, w obliczu rosnących wymagań regulacyjnych i ekologicznych. Dyskutowano o najnowszych instrumentach finansowych i metodach przyciągania inwestorów, kluczowych dla promowania trwałego rozwoju i innowacyjności.

Szczególnie interesującym panelem było omówienie roli polskich firm w kontekście „local content” – ich efektywności działania zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach. W tej sesji badano, jak polskie przedsiębiorstwa mogą rozwijać się i inwestować, znajdując równowagę między lokalnymi potrzebami a globalnymi aspiracjami.

Marcin Graczyk, rzecznik Prasowy oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Marki Polskiej Gospodarki w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podczas swojego wystąpienia, podkreślił znaczenie „local content” w kontekście inwestycji. „Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie dużymi inwestycjami, które wymagają wsparcia polskich firm. Wyzwaniami, przed którymi stoimy, są edukacja polskich przedsiębiorców oraz rozwijanie większej otwartości i świadomości marki polskiej na rynkach międzynarodowych” zaznaczył Graczyk.

Marcin Terebelski, dyrektor Biura Sektora Obronnego i Dyrektor Programu „Rozwój Przemysłu” w Banku Gospodarstwa Krajowego, wypowiedział się na temat idei „local content” w kontekście rozwoju przemysłu: „Naszym celem jest nadanie 'local content’ wymiaru procentowego, aby był on jak najwyższy. Nie jesteśmy pierwszym krajem, który wprowadza takie rozwiązania. Inspirujemy się przykładem Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z rozwojem energetyki morskiej, wzrastała wartość lokalnych inicjatyw. To pokazuje, jak ważne jest wspieranie lokalnego biznesu w ramach dużych projektów inwestycyjnych” powiedział Terebelski.

Kulminacyjnym punktem kongresu był panel dotyczący strategii i przywództwa liderów biznesu w dobie ESG. W dyskusji skupiono się na tym, jak ważne jest świadome i odpowiedzialne przywództwo w kontekście współczesnych wyzwań środowiskowych i społecznych. Liderzy biznesu omawiali kluczowe cechy i strategie, które są niezbędne do prowadzenia firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Paweł Jakubik, Cloud & Digital Leader, podczas swojego wystąpienia, podkreślił rolę liderów w wprowadzaniu ESG: „Aby skutecznie wdrażać ESG, potrzebujemy nie tylko regulacji i ram prawnych, ale przede wszystkim liderów zmian, tzw. ambasadorów. Raportowanie to tylko fragment procesu. Jako część wspólnoty europejskiej, oczekujemy na regulacje, które staną się rodzajem przewodnika. W firmach takich jak Microsoft, działamy głównie poprzez firmy trzecie, stając się ambasadorami wymuszającymi raportowanie w standardach ESG”

Anna Kaczmarska, dyrektor Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji w PAIH, wskazała na wyzwania związane z rekrutowaniem i szkoleniem kadr: „Dla wielu firm, których grupa docelowa to młode pokolenie, kluczowe stają się role takie jak zielony przywódca czy zielony lider. Naszym zadaniem jest szkolenie własnej kadry oraz tworzenie nowych stanowisk pracy. Wielu liderów jest na etapie wypalenia, co jest dobrym momentem do skierowania uwagi na ESG”

Cyfrowa współpraca

Kongres ESG Polska Moc Biznesu był nie tylko miejscem wymiany doświadczeń, ale również platformą do prezentacji nowych pomysłów i strategii, kształtujących przyszłość polskiego biznesu w kontekście globalnych wyzwań ESG. Jedną z takich prezentacji było ogłoszenie na scenie G dotyczącej gospodarki, inicjatywy polsko-azjatycko-kanadyjskiej w zakresie współpracy „The Future of Performance Marketing”.

Damian Zozula, lider innowacji i transformacji cyfrowej, zwrócił uwagę na wyzwania kosztów pozyskania klientów: „Nasza współpraca otwiera nowe możliwości na rynku reklamy cyfrowej, gdzie kluczowa jest świadomość kosztów.”

Win Ohn, prezes Media Nation i CEO BrndWrx, wyrażając entuzjazm wobec współpracy skomentował: „Ostatnie lata przyniosły ogromną transformację w mediach cyfrowych. Wchodząc na polski rynek, jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie niesie ta współpraca. Zmiana ta wymaga od nas przystosowania, ale jednocześnie otwiera przed nami nowe horyzonty.”

Podsumowując, Artur Beck, współorganizator Kongresu stwierdził: „Współpraca z Media Nation to idealne rozwiązanie, aby zaadaptować się do transformacji cyfrowej. W marketingu opartym na wynikach kluczowe jest dążenie do celu sprzedażowego, a obecna rewolucja AI otwiera nowe możliwości w tej dziedzinie.”

Ludzka Twarz Biznesu

Podczas Kongresu odbył się również „potok społeczny”, stanowiący przestrzeń dla organizacji pozarządowych, by ich głos był słyszalny. Renata Fijałkowska, koordynatorka potoku społecznego, zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia wsparcia dla NGO przez biznes, samorządy i instytucje państwowe.

Znaczenie współpracy międzysektorowej jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa. Jako koordynatorka potoku społecznego, widzę ogromną wartość w zwiększeniu wsparcia dla organizacji pozarządowych przez biznes, samorządy i instytucje państwowe. 'Ludzka Twarz Biznesu’ to nie tylko hasło naszego kongresu, ale również cel, który realizujemy – umożliwienie NGO wymiany doświadczeń i współpracy w różnych obszarach, od praw człowieka po wsparcie osób w potrzebie. Nasze działania ukierunkowane są na budowanie mostów między różnymi sektorami, aby razem stawić czoła wyzwaniom społecznym, ekonomicznym, zdrowotnym i środowiskowym – powiedziała Renata Fijałkowska

DNA – bo pomaganie mamy w genach

Cały Kongres zwieńczony został galą wieczorną i przyznaniem nagród „DNA – bo pomaganie mamy w genach”. Nagrody te stanowiły wyraz uznania dla organizacji i przedsiębiorstw, które swoimi działaniami ekologicznymi, społecznymi i zarządczymi wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 firm i organizacji pozarządowych.

Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach” zostały przyznane w trzech kategoriach. W dziedzinie działań ekologicznych wyróżniono Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” oraz McDonald’s Polska. W kategorii pomoc społeczna nagrodę otrzymały fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?” i firma WIŚNIOWSKI, natomiast za uczciwe zarządzanie uhonorowano Fundację Integralia i STU ERGO Hestia S.A. Ponad 50 firm i organizacji pozarządowych rywalizowało w konkursie, a laureatów wyłonili internauci w internetowym głosowaniu.

Nagrodę w kategorii ekologiczne działania odebrała Katarzyna Kucisz-Rosłoń, Impact Manager, McDonald’s Polska. McDonald’s Polska koncentruje się na obiegu zamkniętym. Zużyte papierowe opakowania przetwarzane są na ręczniki papierowe, które ponownie trafiają do restauracji. Dzięki kampanii ‘Jutro zależy od nas’ firma uświadamia, że każdy odpad to cenny surowiec, który może być ponownie wykorzystany. Działania McDonald’s Polska przyczyniły się do lepszej segregacji odpadów i wzrostu ilości surowca przekazanego do recyklingu o 168% w stosunku do roku 2021, co w skali działalności oznacza znaczne zmniejszenie ilości odpadów trafiających do środowiska rokrocznie.”

Ambasadorami trybów Kongresu byli: Ekologiczna Polska – Instytut Ochrony Środowiska-Polski Instytut Badawczy, Moc Społeczna – STU ERGO HESTIA S.A, Wpływ Biznesu – Giełda Papierów Wartościowych.