W tym roku przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym w porównaniu z latami poprzednimi. Ale wyzwań nie zabraknie. W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Ważna będzie dyskusja o nowym systemie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców czy implementacja unijnej dyrektywy o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że z dniem pierwszego stycznia wchodzą w życie liczne zmiany w prawie podatkowym. Nowe przepisy przeważnie uchwalane były w ostatnich miesiącach poprzedniego roku i zaczynały obowiązywać po bardzo krótkim vacatio legis. Tak krótkim, że pierwsze tygodnie każdego nowego roku były czasem analizowania i dostosowywania się do tych zmian.

Bez rewolucji w podatkach

Rok 2024 zaczyna się pod tym względem inaczej. Zmian w prawie podatkowym jest mniej, przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe nie zaczynają go od studiowania obszernych poradników i zestawień zmieniających się przepisów, analizy problemów i wątpliwości związanych z tym jak stosować nowe regulacje. Choć z początkiem roku nie mamy rewolucji w prawie podatkowym na miarę Polskiego Ładu, to największe wyzwanie czekające na przedsiębiorców w tym roku jest wciąż przed nimi.

Krajowy System e-Faktur

– W lipcu zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur. Kluczowe dla firm będzie zbudowanie, dostosowanie oraz integracja systemów księgowych, aby móc wystawiać i przesyłać faktury w ramach KSeF. Ponadto poza zmianami w systemach księgowych, aktualizacji wymagać będą procesy związane z wystawianiem faktur, procedury, umowy i inne dokumenty. To ogromna praca, którą będą musieli wykonać przedsiębiorcy i osoby odpowiedzialne w firmach za sprawy podatkowe – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu pracy Lewiatana.

Troska o jakość przepisów podatkowych

W rok 2024 wchodzimy z nowym rządem i nowym kierownictwem Ministerstwa Finansów, które nie zapowiedziało rewolucji w systemie podatkowym, co daje nadzieję na większą stabilizację i przewidywalność w tej materii. A to jest w tym momencie bardzo ważne dla firm, ponieważ poprzednie lata, niestety, przyniosły wiele chaotycznych i niepotrzebnych zmian, które utrudniały podejmowanie decyzji biznesowych. Lewiatan liczy na realizację składanych obietnic, że przepisy podatkowe będą uchwalane z większym poszanowaniem praw i interesów przedsiębiorców, że większy nacisk zostanie położony na debatę o potrzebach i oczekiwaniach biznesu. Podejmowane działania powinny być ukierunkowane na stworzenie lepszych warunków do rozwoju firm, a nie tylko na maksymalizację obciążeń podatkowych.

Lista spraw do załatwienia

– Sprawdzianem dla tych deklaracji będzie dyskusja o bardzo ważnych dla biznesu zagadnieniach, takich jak korekta systemu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i powrót do składki zryczałtowanej oraz wypracowanie wspólnie z biznesem nowych definicji budynku i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości, obecnie obowiązująca definicja budowli przestanie obowiązywać z końcem roku w wyniku uznania jej przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z Konstytucją. Ważne dla dużych firm będzie także uchwalenie przepisów implementujących unijną dyrektywę o tzw. globalnym minimalnym podatku od korporacji – dodaje Przemysław Pruszyński.

Rok 2024 powinien być czasem refleksji o tym, w jaki sposób skorygować wadliwe przepisy podatkowe, usunąć niepotrzebne wątpliwości, uprościć nadmierną sprawozdawczość i uciążliwe procedury. Nie powinien przynieść rewolucji w systemie podatkowym, poza zmianami, które trzeba wprowadzić.

Źródło: Konfederacja Lewiatan